Wikisource:Wikisource là gì?

Giới thiệu Wikisource là gì?
Viết tắt:
WS:WIW
Trang này cung cấp một cái nhìn tổng quát về Wikisource là gì, giới thiệu các quy định của nó, v.v. Trang này rất tốt để tham khảo khi mới tham gia, nhưng không nên dùng để tìm các thông tin chi tiết; thay vào đó hãy xem Mục lục.

WikisourceVăn thư lưu trữ mở – là một dự án của Wikimedia Foundation nhằm tạo ra một thư viện gồm những tác phẩm gốcnội dung tự do liên tục phát triển, cũng như biên dịch các tác phẩm gốc từ bất kỳ ngôn ngữ nào.

Trang này sẽ định nghĩa Wikisource là gì, không phải là gì, và phân biệt nó với các dự án khác của Wikimedia. Những miêu tả tại trang này khá là ngắn gọn, nhưng có chứa liên kết tới các trang quy định chi tiết hơn. Thảo luận về các quy định này nên đặt ở các trang thảo luận quy định tương ứng.

Lịch sử

Wikisource – trước đây gọi là Dự án Sourceberg, một cách chơi chữ từ Dự án Gutenberg – bắt đầu vào tháng 11 năm 2003, là một bộ sưu tập những văn kiện hỗ trợ cho những bài viết tại Wikipedia. Nó phát triển một cách nhanh chóng, đạt tới số lượng 20.000 văn kiện trong nhiều ngôn ngữ khác nhau vào 18 tháng 5 năm 2005.

Vào tháng 8 và tháng 9 năm 2005, Wikisource đã di chuyển sang các tên miền con riêng rẽ cho các ngôn ngữ khác nhau.

Để biết thêm thông tin về lịch sử của Wikisource, mời xem:

En otros idiomas