俄羅斯
English: Russia

 • Российская Федерация
  俄羅斯聯邦
  flag of russia.svg coat of arms of the russian federation.svg

  國歌:俄羅斯聯邦頌

  locationrussia.png
  屬地(實轄)
  幅員
  • 國土:17,075,200平方公里(世界第1名
  • 水域:0.5%

  首都 莫斯科
  最大城市 莫斯科
  時區 utc utc +2至+12
  國民
  人數
  • 人數:146,600,000(2016年中估計)人( 世界第9名)
  • 人口密度:8/km2世界第217名

  官方語言 俄文
  民族 聯邦制半總統制憲法共和
  主要宗教 東正教

  政制

  主要領袖
  • 國家元首總統):普京
  • 政府首腦( 總理): 米哈伊爾·弗拉基米羅維奇·米舒斯京

  經濟
  gdp(國際匯率)
  • 總計:7.60 千億美元(列第9位)
  • 人均:11,209 美元(列第61位)

  hdi
  • 0.797(,2006年)

  中央銀行 俄羅斯中央銀行
  貨幣 俄羅斯盧布(rub)(rub)
  資訊
  國家象徵
 • 國花:向日葵
 • 國家代碼 rus
  國際域名縮寫 .ru
  國際電話區號 +7
  northeast china.svg

  滿洲
  古朝鮮 東胡 濊貊
  沃沮
  肅慎
  遼西郡 遼東郡
  遼西郡 遼東郡
  西漢 遼西郡 遼東郡 衛滿朝鮮 匈奴
  漢四郡 扶餘
  東漢 遼西郡 烏桓 鮮卑 挹婁
  遼東郡 高句麗
  玄菟郡
  昌黎郡 公孫軍閥
  遼東郡
  玄菟郡
  西晉 平州
  慕容鮮卑 宇文鮮卑
  前燕 平州
  前秦 平州
  後燕 平州
  北燕
  北魏 營州 契丹 庫莫奚中文奚族 室韋 豆莫婁
  東魏 營州 勿吉
  北齊 營州
  北周 營州
  柳城郡 靺鞨
  燕郡
  遼西郡
  營州 松漠都督府 饒樂都督府 室韋都督府 安東都護府 渤海國 黑水都督府
  五代十國 營州 契丹 渤海國
  上京道  東丹 女真
  中京道 定安
  東京道
  東京路
  上京路
  東遼 大真國
  遼陽行省
  遼東都司 奴兒干都指揮使司
  建州女真 海西女真
  ( 扈倫忽剌)
  野人女真
  後金
  滿洲
   
  東三省 俄羅斯帝國
  外滿洲
  中華民國
  東三省
  蘇聯
  ( 俄屬遠東)
  滿洲國
  中華人民共和國
  中國東北地區
  俄羅斯
  遠東聯邦管區/ 俄屬遠東)
  中國朝鮮關係史日文中国朝鮮関係史
  portal:中國

   俄羅斯聯邦ngo4 lo4 si1 lyun4 bong1 [1]俄文Российская Федерация,拉丁轉寫:rossiiskaya federatsiya,縮寫РФ),簡稱俄羅斯俄文Россия,拉丁轉寫:rossiya),係歐亞大陸北部一,横跨大洲,國土面積超過1700萬平方公里,佔地球陸地面積八分之一[2][3],係全世界最大,覆蓋成個亞洲北部東歐嘅大部份,橫跨11個時區,涵蓋廣泛嘅環境同地形。俄羅斯嘅1.47億人口就係世界第九多,主要住喺 佢歐洲部份。俄羅斯有全世界最大嘅森林儲備,有約莫世界四分之一嘅淡水湖[4]

  俄羅斯歷史始於歐洲嘅 東斯拉夫民族,聚集區域自3世紀至8世紀慢慢擴大[5]。喺9世紀, 瓦良格人武士精英建立咗基輔羅斯呢個中世紀國家。988年,國家從拜占庭帝國採納咗東正教。至此,拜占庭同斯拉夫文化融合成為今日嘅 俄羅斯文化。

  基輔羅斯最尾分裂為好多 公國,畀 蒙古人逐一擊破,喺13世紀成為咗金帳汗國嘅藩屬。 莫斯科大公後來慢慢崛起並統一周邊俄羅斯諸侯國,由金帳汗國獨立,成為基輔羅斯文化同政治嘅繼承者。18世紀俄羅斯沙皇國通過征服,吞併同探索,最終成為俄羅斯帝國。俄羅斯帝國係 世界史上第三大帝國,疆域自中歐波蘭連綿至北美洲阿拉斯加[6][7][8]

  1917年十月革命後,俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國成為咗蘇維埃社會主義共和國聯盟嘅主體同最大嘅加盟共和國。佢係世界上第一個憲法意義上嘅 社會主義國[9]第二次世界大戰時期,蘇聯為同盟國嘅勝利扮演咗 決定性嘅角色。戰後佢嘅崛起成為公認嘅超級大國,並喺冷戰時期同美國互相競爭。蘇聯時期產生咗20世紀好多好重要嘅科技成就,其中包括頭一粒人造衛星史撥尼克1號,同埋首次將人類加加林)送入太空。1990年,蘇聯係世界上第二大經濟體[10],並擁有世界上最多嘅常備軍人同埋 大殺傷力武器庫存。1991年蘇聯解體後,包括俄羅斯在內嘅15個共和國從原蘇聯獨立。「俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國」通過修憲改制為「俄羅斯聯邦」,俄羅斯成為原蘇聯嘅唯一 法理繼承國家。國體為聯邦半總統制 多黨制共和國

  2015年,根據 國民生產總值 俄羅斯經濟係 世界第13大經濟體,根據 購買力平價為 世界第六大經濟體。俄羅斯有世界上最大儲量嘅礦產同能源資源[11],係世界上最大嘅石油天然氣輸出國[12][13]。俄羅斯係世界大國,擁有核武,係聯合國安理會 常任理事國,g20、 歐洲理事會、亞洲太平洋經濟合作組織上海合作組織、 歐安組織、世界貿易組織金磚五國成員。佢亦係獨立國家聯合體、 集體安全條約組織嘅領導者同 歐亞經濟聯盟創始成員。俄羅斯亦係 八大工業國之一,但因為 烏克蘭危機而被暫停成員身份。

 • 地理
 • 行政區
 • 政治
 • 軍事
 • 出面網頁

Российская Федерация
俄羅斯聯邦
Flag of Russia.svg Coat of Arms of the Russian Federation.svg

國歌:俄羅斯聯邦頌

LocationRussia.png
屬地(實轄)
幅員
 • 國土:17,075,200平方公里(世界第1名
 • 水域:0.5%

首都 莫斯科
最大城市 莫斯科
時區 UTC UTC +2至+12
國民
人數

官方語言 俄文
民族 聯邦制半總統制憲法共和
主要宗教 東正教

政制

主要領袖
 • 政府首腦( 總理): 米哈伊爾·弗拉基米羅維奇·米舒斯京

經濟
GDP(國際匯率)
 • 總計:7.60 千億美元(列第9位)
 • 人均:11,209 美元(列第61位)

HDI
 • 0.797(,2006年)

中央銀行 俄羅斯中央銀行
貨幣 俄羅斯盧布(RUB)(RUB)
資訊
國家象徵
 • 國花:向日葵
 • 國家代碼 RUS
  國際域名縮寫 .ru
  國際電話區號 +7
  Northeast China.svg

  滿洲
  古朝鮮 東胡 濊貊
  沃沮
  肅慎
  遼西郡 遼東郡
  遼西郡 遼東郡
  西漢 遼西郡 遼東郡 衛滿朝鮮 匈奴
  漢四郡 扶餘
  東漢 遼西郡 烏桓 鮮卑 挹婁
  遼東郡 高句麗
  玄菟郡
  昌黎郡 公孫軍閥
  遼東郡
  玄菟郡
  西晉 平州
  慕容鮮卑 宇文鮮卑
  前燕 平州
  前秦 平州
  後燕 平州
  北燕
  北魏 營州 契丹 庫莫奚中文奚族 室韋 豆莫婁
  東魏 營州 勿吉
  北齊 營州
  北周 營州
  柳城郡 靺鞨
  燕郡
  遼西郡
  營州 松漠都督府 饒樂都督府 室韋都督府 安東都護府 渤海國 黑水都督府
  五代十國 營州 契丹 渤海國
  上京道  東丹 女真
  中京道 定安
  東京道
  東京路
  上京路
  東遼 大真國
  遼陽行省
  遼東都司 奴兒干都指揮使司
  建州女真 海西女真
  ( 扈倫忽剌)
  野人女真
  後金
  滿洲
   
  東三省 俄羅斯帝國
  外滿洲
  中華民國
  東三省
  蘇聯
  ( 俄屬遠東)
  滿洲國
  中華人民共和國
  中國東北地區
  俄羅斯
  遠東聯邦管區/ 俄屬遠東)
  中國朝鮮關係史日文中国朝鮮関係史
  Portal:中國

   俄羅斯聯邦ngo4 lo4 si1 lyun4 bong1 [1]俄文Российская Федерация,拉丁轉寫:Rossiiskaya federatsiya,縮寫РФ),簡稱俄羅斯俄文Россия,拉丁轉寫:Rossiya),係歐亞大陸北部一,横跨大洲,國土面積超過1700萬平方公里,佔地球陸地面積八分之一[2][3],係全世界最大,覆蓋成個亞洲北部東歐嘅大部份,橫跨11個時區,涵蓋廣泛嘅環境同地形。俄羅斯嘅1.47億人口就係世界第九多,主要住喺 佢歐洲部份。俄羅斯有全世界最大嘅森林儲備,有約莫世界四分之一嘅淡水湖[4]

  俄羅斯歷史始於歐洲嘅 東斯拉夫民族,聚集區域自3世紀至8世紀慢慢擴大[5]。喺9世紀, 瓦良格人武士精英建立咗基輔羅斯呢個中世紀國家。988年,國家從拜占庭帝國採納咗東正教。至此,拜占庭同斯拉夫文化融合成為今日嘅 俄羅斯文化。

  基輔羅斯最尾分裂為好多 公國,畀 蒙古人逐一擊破,喺13世紀成為咗金帳汗國嘅藩屬。 莫斯科大公後來慢慢崛起並統一周邊俄羅斯諸侯國,由金帳汗國獨立,成為基輔羅斯文化同政治嘅繼承者。18世紀俄羅斯沙皇國通過征服,吞併同探索,最終成為俄羅斯帝國。俄羅斯帝國係 世界史上第三大帝國,疆域自中歐波蘭連綿至北美洲阿拉斯加[6][7][8]

  1917年十月革命後,俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國成為咗蘇維埃社會主義共和國聯盟嘅主體同最大嘅加盟共和國。佢係世界上第一個憲法意義上嘅 社會主義國[9]第二次世界大戰時期,蘇聯為同盟國嘅勝利扮演咗 決定性嘅角色。戰後佢嘅崛起成為公認嘅超級大國,並喺冷戰時期同美國互相競爭。蘇聯時期產生咗20世紀好多好重要嘅科技成就,其中包括頭一粒人造衛星史撥尼克1號,同埋首次將人類加加林)送入太空。1990年,蘇聯係世界上第二大經濟體[10],並擁有世界上最多嘅常備軍人同埋 大殺傷力武器庫存。1991年蘇聯解體後,包括俄羅斯在內嘅15個共和國從原蘇聯獨立。「俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國」通過修憲改制為「俄羅斯聯邦」,俄羅斯成為原蘇聯嘅唯一 法理繼承國家。國體為聯邦半總統制 多黨制共和國

  2015年,根據 國民生產總值 俄羅斯經濟係 世界第13大經濟體,根據 購買力平價為 世界第六大經濟體。俄羅斯有世界上最大儲量嘅礦產同能源資源[11],係世界上最大嘅石油天然氣輸出國[12][13]。俄羅斯係世界大國,擁有核武,係聯合國安理會 常任理事國,G20、 歐洲理事會、亞洲太平洋經濟合作組織上海合作組織、 歐安組織、世界貿易組織金磚五國成員。佢亦係獨立國家聯合體、 集體安全條約組織嘅領導者同 歐亞經濟聯盟創始成員。俄羅斯亦係 八大工業國之一,但因為 烏克蘭危機而被暫停成員身份。

  Other Languages
  Аҧсшәа: Урыстәыла
  Acèh: Rusia
  адыгабзэ: Урысые
  Afrikaans: Rusland
  Akan: Rɔhyea
  Alemannisch: Russland
  አማርኛ: ሩሲያ
  aragonés: Rusia
  Ænglisc: Russland
  العربية: روسيا
  ܐܪܡܝܐ: ܪܘܣܝܐ
  مصرى: روسيا
  অসমীয়া: ৰাছিয়া
  asturianu: Rusia
  Aymar aru: Rusiya
  azərbaycanca: Rusiya
  تۆرکجه: روسیه
  Bali: Rusia
  Boarisch: Russland
  žemaitėška: Rosėjė
  Bikol Central: Rusya
  беларуская: Расія
  беларуская (тарашкевіца)‎: Расея
  български: Русия
  भोजपुरी: रूस
  Bislama: Rusia
  Banjar: Rusia
  bamanankan: Risila
  বাংলা: রাশিয়া
  བོད་ཡིག: ཨུ་རུ་སུ།
  বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী: রাশিয়া
  brezhoneg: Rusia
  bosanski: Rusija
  ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ: Russia
  català: Rússia
  Chavacano de Zamboanga: Rusia
  Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Ngò̤-lò̤-sṳ̆
  нохчийн: Росси
  Cebuano: Rusya
  Chamoru: Russia
  ᏣᎳᎩ: ᏲᏂᎢ
  Tsetsêhestâhese: Russia
  کوردی: ڕووسیا
  corsu: Russia
  qırımtatarca: Rusiye
  čeština: Rusko
  kaszëbsczi: Ruskô
  словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ: Рѡсїꙗ
  Cymraeg: Rwsia
  dansk: Rusland
  Deutsch: Russland
  Thuɔŋjäŋ: Ruccia
  Zazaki: Rusya
  dolnoserbski: Rusojska
  डोटेली: रूस
  ދިވެހިބަސް: ރޫސީވިލާތް
  eʋegbe: Russia
  Ελληνικά: Ρωσία
  emiliàn e rumagnòl: Rossia
  English: Russia
  Esperanto: Rusio
  español: Rusia
  eesti: Venemaa
  euskara: Errusia
  estremeñu: Russia
  فارسی: روسیه
  Fulfulde: Roosiya
  suomi: Venäjä
  Võro: Vinnemaa
  Na Vosa Vakaviti: Rusi
  føroyskt: Russland
  français: Russie
  arpetan: Russia
  Nordfriisk: Ruslun
  furlan: Russie
  Frysk: Ruslân
  Gaeilge: An Rúis
  Gagauz: Rusiya
  贛語: 俄羅斯
  kriyòl gwiyannen: Risi
  Gàidhlig: An Ruis
  galego: Rusia
  گیلکی: رۊسیه
  Avañe'ẽ: Rrúsia
  गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni: रूस
  𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺: 𐍂𐌿𐍃𐌰𐌻𐌰𐌽𐌳
  ગુજરાતી: રશિયા
  Gaelg: Yn Roosh
  Hausa: Rasha
  客家語/Hak-kâ-ngî: Ngò-lò-sṳ̂
  Hawaiʻi: Rūsia
  עברית: רוסיה
  हिन्दी: रूस
  Fiji Hindi: Russia
  hrvatski: Rusija
  hornjoserbsce: Ruska
  Kreyòl ayisyen: Risi
  magyar: Oroszország
  հայերեն: Ռուսաստան
  Արեւմտահայերէն: Ռուսիա
  interlingua: Russia
  Bahasa Indonesia: Rusia
  Interlingue: Russia
  Iñupiak: Russia
  Ilokano: Rusia
  ГӀалгӀай: Россе Федераци
  Ido: Rusia
  íslenska: Rússland
  italiano: Russia
  ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut: ᐅᓛᓴ
  日本語: ロシア
  Patois: Rosha
  la .lojban.: rukygu'e
  Jawa: Ruslan
  ქართული: რუსეთი
  Qaraqalpaqsha: Rossiya
  Taqbaylit: Rusya
  Адыгэбзэ: Урысей
  Kabɩyɛ: Ruusii
  Kongo: Rusia
  Gĩkũyũ: Racia
  қазақша: Ресей
  kalaallisut: Ruslandi
  ភាសាខ្មែរ: រុស្ស៊ី
  ಕನ್ನಡ: ರಷ್ಯಾ
  한국어: 러시아
  Перем Коми: Рочму
  къарачай-малкъар: Россия Федерация
  कॉशुर / کٲشُر: روٗس
  kurdî: Rûsya
  коми: Рочму
  kernowek: Russi
  Кыргызча: Орусия
  Latina: Russia
  Ladino: Rusia
  Lëtzebuergesch: Russland
  лакку: Аьрасат
  лезги: Урусат
  Lingua Franca Nova: Rusia
  Luganda: Rwasha
  Limburgs: Róslandj
  Ligure: Rùscia
  lumbaart: Rüssia
  lingála: Rusí
  لۊری شومالی: رۊسیٱ
  lietuvių: Rusija
  latgaļu: Krīveja
  latviešu: Krievija
  मैथिली: रूस
  Basa Banyumasan: Rusia
  мокшень: Рузмастор
  Malagasy: Rosia
  олык марий: Россий
  Māori: Rūhia
  Minangkabau: Rusia
  македонски: Русија
  മലയാളം: റഷ്യ
  मराठी: रशिया
  кырык мары: Россий
  Bahasa Melayu: Rusia
  Malti: Russja
  Mirandés: Rússia
  မြန်မာဘာသာ: ရုရှားနိုင်ငံ
  مازِرونی: روسیه
  Dorerin Naoero: Ratsiya
  Nāhuatl: Rusia
  Napulitano: Russia
  Plattdüütsch: Russland
  Nedersaksies: Ruslaand
  नेपाली: रुस
  नेपाल भाषा: रुस
  Nederlands: Rusland
  norsk nynorsk: Russland
  norsk: Russland
  Novial: Rusia
  Nouormand: Russie
  Sesotho sa Leboa: Russia
  Chi-Chewa: Russia
  occitan: Russia
  Livvinkarjala: Ven'a
  Oromoo: Raashiyaa
  ଓଡ଼ିଆ: ଋଷିଆ
  Ирон: Уæрæсе
  ਪੰਜਾਬੀ: ਰੂਸ
  Pangasinan: Rusia
  Kapampangan: Rusia
  Papiamentu: Rusia
  Picard: Russie
  Deitsch: Russland
  Pälzisch: Russland
  पालि: रूस
  Norfuk / Pitkern: Rusha
  polski: Rosja
  Piemontèis: Russia
  پنجابی: روس
  Ποντιακά: Ρουσία
  پښتو: روسیه
  português: Rússia
  Runa Simi: Rusya
  rumantsch: Russia
  romani čhib: Rusiya
  Kirundi: Uburusiya
  română: Rusia
  armãneashti: Arusia
  tarandíne: Russie
  русский: Россия
  русиньскый: Росія
  Kinyarwanda: Uburusiya
  संस्कृतम्: रास्या
  саха тыла: Арассыыйа
  ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ: ᱨᱟᱥᱤᱭᱟ
  sardu: Rùssia
  sicilianu: Russia
  Scots: Roushie
  سنڌي: روس
  davvisámegiella: Ruošša
  Sängö: Rusïi
  srpskohrvatski / српскохрватски: Rusija
  සිංහල: රුසියාව
  Simple English: Russia
  slovenčina: Rusko
  slovenščina: Rusija
  Gagana Samoa: Rusia
  Soomaaliga: Ruushka
  shqip: Rusia
  српски / srpski: Русија
  Sranantongo: Rusland
  SiSwati: IRashiya
  Sesotho: Rashea
  Seeltersk: Ruslound
  Sunda: Rusia
  svenska: Ryssland
  Kiswahili: Urusi
  ślůnski: Rusyjo
  Sakizaya: Russia
  தமிழ்: உருசியா
  ತುಳು: ರಷ್ಯಾ
  తెలుగు: రష్యా
  tetun: Rúsia
  тоҷикӣ: Русия
  ትግርኛ: ራሻ
  Türkmençe: Russiýa
  Tagalog: Rusya
  Setswana: Russia
  lea faka-Tonga: Lūsia
  Tok Pisin: Rasia
  Türkçe: Rusya
  Xitsonga: Rhaxiya
  татарча/tatarça: Русия
  chiTumbuka: Russia
  Twi: Rɔhyia
  reo tahiti: Rūtia
  тыва дыл: Россия
  удмурт: Россия
  ئۇيغۇرچە / Uyghurche: روسىيە
  українська: Росія
  اردو: روس
  oʻzbekcha/ўзбекча: Rossiya
  Tshivenda: Rashia
  vèneto: Rusia
  vepsän kel’: Venäma
  Tiếng Việt: Nga
  West-Vlams: Rusland
  Volapük: Rusän
  walon: Rûsseye
  Winaray: Rusya
  Wolof: Riisi
  吴语: 俄罗斯
  isiXhosa: IRashiya
  მარგალური: რუსეთი
  ייִדיש: רוסלאנד
  Yorùbá: Rọ́síà
  Vahcuengh: Ngozlozswh
  Zeêuws: Rusland
  中文: 俄罗斯
  文言: 俄羅斯
  Bân-lâm-gú: Lō͘-se-a
  isiZulu: IRashiya