Dewey Si̍p-chìn Hun-lūi-hoat

Dewey Si̍p-chìn Hun-lūi-hoat (-十進分類法; Eng: Dewey Decimal Classification) sī Bí-kok ê tô͘-su-koán choan-ka Melvil Dewey hoat-bêng ê tô͘-su hun-lūi hong-sek. Chit-ê hong-hoat tùi sè-kài kok-tē ê tô͘-su-koán ū siong-tong tōa ê éng-hióng, í-keng ùi Eng-bûn hoan-e̍k chò Se-pan-gâ-bûn, Tiong-bûn, Hoat-bûn, Nô͘-ui-bûn, Thó͘-ní-kî-bûn, Ji̍t-bûn, Sinhala-bûn, Phû-tô-gâ-bûn, Thài-bûn téng giân-gí. Tī Bí-kok, chha-put-to só͘-ū ê kong-kiōng tô͘-su-koán kap ha̍k-hāu tô͘-su-koán lóng chhái-iōng chit-khoán hun-lūi-hoat.

10 tōa hun-lūi

Other Languages
Bahasa Indonesia: Klasifikasi Desimal Dewey
srpskohrvatski / српскохрватски: Deweyjeva decimalna klasifikacija
Simple English: Dewey Decimal System