Wikipedia:Danh sách quy định

Tất cả quy định được liệt kê ở Thể loại:Quy định chính thức Wikipedia. Danh sách các quy định và hướng dẫn được liệt kê ở Danh sách quy định và hướng dẫn. Trang này được chia thành các mục sau:

  • Nội dung, trong đó xác định phạm vi của trang bách khoa toàn thư và các tài liệu nào là phù hợp với nó
  • Ứng xử, trong đó mô tả cách thức các biên tập viên cộng tác với nhau và những hành vi được chấp nhận
  • Xóa trang, trong đó giải thích các quá trình xóa các trang, sửa đổi, và các bản ghi
  • Thực thi, trong đó mô tả các phương tiện khác nhau thông qua đó tiêu chuẩn được thực thi
  • Pháp lý, trong đó bao gồm các quy tắc ảnh hưởng bởi những vấn đề pháp lý, và các biện pháp đối với việc sử dụng sai quy tắc
  • Thủ tục, bao gồm thông tin về các quy trình khác nhau của Wikipedia tiếng Việt.
En otros idiomas