Sinh khả dụng

Trong Dược lý học, Sinh khả dụng là một địa lượng chỉ tốc độ và mức độ hấp thu dược chất từ một chế phẩm bào chế vào tuần hoàn chung một cách nguyên vẹn và đưa đến nơi tác dụng.[1]Được ký hiệu bằng chữ f (hay nếu ở dạng phần trăm là F).

En otros idiomas