Luật hiến pháp

Luật Hiến pháp là một ngành luật gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ cơ bản về tổ chức quyền lực Nhà nước, về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, chế độ bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, về quốc tịch.....[1] Đây là ngành luật chủ đạo, cơ bản nhất trong hệ thống pháp luật của một quốc gia, nó điều chỉnh những quan hệ xã hội quan trọng nhất, cơ bản nhất và tất cả những ngành luật khác đề hình thành trên những nguyên tắc của hiến pháp. Nguyên thủy của Luật Hiến pháp chỉ điều chỉnh hai vấn đề cơ bản là cách thức tổ chức bộ máy nhà nước và quyền công dân.[2] Qua quá trình phát triển của lịch sử, cùng với việc nhà nước ngày càng can thiệp sâu vào đời sống kinh tế - xã hội - văn hóa, phạm vi điều chỉnh của Luật Hiến pháp ngày càng rộng rãi, bao gồm tất cả những quan hệ cơ bản, quan trọng của một quốc gia bên cạnh lĩnh vực tổ chức nhà nước như cơ sở kinh tế, chính trị, cơ sở văn hóa... đây cũng là một điểm đặc trưng của Luật Hiến pháp theo trường phái Xã hội chủ nghĩa.

En otros idiomas
azərbaycanca: Konstitusiya hüququ
Bahasa Indonesia: Hukum tata negara
bosanski: Ustavno pravo
čeština: Ústavní právo
Esperanto: Konstitucia juro
hrvatski: Ustavno pravo
Lëtzebuergesch: Droit constitutionnel
македонски: Уставно право
Nederlands: Staatsrecht
日本語: 憲法
norsk: Statsrett
norsk nynorsk: Statsrett
oʻzbekcha/ўзбекча: Davlat huquqi
slovenčina: Ústavné právo
slovenščina: Ustavno pravo
српски / srpski: Уставно право
srpskohrvatski / српскохрватски: Ustavno pravo
svenska: Statsrätt
Türkçe: Anayasa hukuku