Liên Hiệp Quốc

 • hội kỳ liên hợp quốc
  hội kỳ
  hội huy liên hợp quốc
  hội huy
  tổng quan
  các thành viên của liên hiệp quốc
  các thành viên của liên hiệp quốc
  trụ sởthành phố new york
  ngôn ngữ hành chính
  kiểutổ chức liên chính phủ
  chính trị
  lãnh đạo
  • tổng thư ký
  bồ Đào nha antónio guterres
  • phó tổng thư ký
  nigeria amina j. mohammed
  • chủ tịch Đại hội đồng
  nigeria tijjani muhammad-bande
  • chủ tịch hội đồng kinh tế và xã hội
  na uy mona juul
  • chủ tịch hội đồng bảo an
  việt nam Đặng Đình quý
  lịch sử
  thành lập
  • thành lập
  26 tháng 6 năm 1945
  • những hiệp ước và điều lệ được thi hành
  24 tháng 10 năm 1945
  thông tin khác
  trang web
  trang chính thức của liên hiệp quốc
  trang thứ hai của liên hiệp quốc

  liên hiệp quốc hay liên hợp quốc (lhq, tiếng anh: united nations - un) là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, đạt được sự hợp tác quốc tế và là một trung tâm để hài hòa các hành động của các quốc gia.[1] liên hiệp quốc được thành lập sau thế chiến ii, khi thế chiến gần kết thúc, với mục đích ngăn chặn các cuộc chiến trong tương lai, và kế tục hội quốc liên vốn không hiệu quả.[2] trụ sở chính của nó, thuộc đối tượng ngoài hành tinh, ở manhattan, thành phố new york, và nó có các văn phòng chính khác ở geneva, nairobi, viennathe hague. tổ chức này được tài trợ bằng sự đóng góp được đánh giá và tự nguyện từ các quốc gia thành viên. mục tiêu của nó bao gồm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, bảo vệ quyền con người, cung cấp viện trợ nhân đạo, thúc đẩy phát triển bền vững và duy trì luật pháp quốc tế.[3] liên hiệp quốc là tổ chức liên chính phủ lớn nhất, quen thuộc nhất, đại diện nhất và mạnh nhất trên thế giới. khi thành lập, lhq có 51 quốc gia thành viên; hiện có 193 thành viên.

  vào ngày 25 tháng 4 năm 1945, 50 chính phủ đã họp tại san francisco cho một hội nghị và bắt đầu soạn thảo hiến chương liên hiệp quốc, được thông qua vào ngày 25 tháng 6 năm 1945 tại nhà hát opera san francisco và ký ngày 26 tháng 6 năm 1945 tại khán phòng nhà hát herbst trong chiến tranh cựu chiến binh tòa nhà tưởng niệm. Điều lệ này có hiệu lực vào ngày 24 tháng 10 năm 1945, khi liên hợp quốc bắt đầu hoạt động. nhiệm vụ của tổ chức bảo vệ hòa bình thế giới rất phức tạp trong những thập niên đầu của nó trong chiến tranh lạnh giữa hoa kỳliên xô và các đồng minh tương ứng. các nhiệm vụ của nó bao gồm chủ yếu là các quan sát viên quân sự không vũ trang và các đội quân vũ trang nhẹ với vai trò chủ yếu là giám sát, báo cáo và xây dựng lòng tin.[4] tư cách thành viên của tổ chức đã tăng lên đáng kể sau quá trình phi thực dân hóa rộng rãi bắt đầu từ những năm 1960. kể từ đó, 80 thuộc địa cũ đã giành được độc lập, bao gồm 11 vùng lãnh thổ tin cậy, được giám sát bởi hội đồng quản thác.[5] vào những năm 1970, ngân sách dành cho các chương trình phát triển kinh tế và xã hội vượt xa chi tiêu cho việc gìn giữ hòa bình. sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, liên hiệp quốc đã chuyển đổi và mở rộng hoạt động thực địa, thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp.[6]

  lhq có sáu cơ quan chính: Đại hội đồng; hội đồng bảo an; hội đồng kinh tế xã hội; hội đồng ủy thác; tòa án công lý quốc tế; và ban thư ký lhq. các cơ quan của hệ thống lhq bao gồm nhóm ngân hàng thế giới, tổ chức y tế thế giới, chương trình lương thực thế giới, unescounicef. nhân viên nổi bật nhất của liên hợp quốc là tổng thư ký, một vị trí được chính trị gia và nhà ngoại giao bồ Đào nha antónio guterres nắm giữ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. các tổ chức phi chính phủ có thể được cấp trạng thái tư vấn với ecosoc và các cơ quan khác để tham gia vào công việc của liên hợp quốc.

  tổ chức này, các nhân viên và các cơ quan của nó đã giành được nhiều giải thưởng nobel hòa bình. những đánh giá khác biệt về hiệu quả của liên hợp quốc là trái chiều nhau. một số nhà bình luận tin rằng tổ chức này là một lực lượng quan trọng cho hòa bình và phát triển con người, trong khi những người khác coi liên hiệp quốc là không hiệu quả, thiên vị hoặc tham nhũng.

 • các tổ chức trong liên hiệp quốc
 • lịch sử hình thành
 • thành viên
 • trụ sở
 • tài chính
 • ngôn ngữ chính
 • các cơ quan
 • các mục đích và hoạt động
 • cải cách
 • những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
 • những mục tiêu phát triển bền vững
 • những thành công và thất bại trong các vấn đề an ninh
 • chỉ trích và mâu thuẫn
 • chính sách nhân sự
 • liên hiệp quốc trong văn hóa đại chúng
 • xem thêm
 • tham khảo
 • Đọc thêm
 • liên kết ngoài

Tổng quan
Các thành viên của Liên Hiệp Quốc
Các thành viên của Liên Hiệp Quốc
Trụ sởThành phố New York
Ngôn ngữ hành chính
KiểuTổ chức liên chính phủ
Chính trị
Lãnh đạo
Bồ Đào Nha António Guterres
Nigeria Amina J. Mohammed
Nigeria Tijjani Muhammad-Bande
Na Uy Mona Juul
Việt Nam Đặng Đình Quý
Lịch sử
Thành lập
• Thành lập
26 tháng 6 năm 1945
• Những hiệp ước và điều lệ được thi hành
24 tháng 10 năm 1945
Thông tin khác

Liên Hiệp Quốc hay Liên Hợp Quốc (LHQ, tiếng Anh: United Nations - UN) là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, đạt được sự hợp tác quốc tế và là một trung tâm để hài hòa các hành động của các quốc gia.[1] Liên Hiệp Quốc được thành lập sau Thế chiến II, khi Thế Chiến gần kết thúc, với mục đích ngăn chặn các cuộc chiến trong tương lai, và kế tục Hội Quốc Liên vốn không hiệu quả.[2] Trụ sở chính của nó, thuộc đối tượng ngoài hành tinh, ở Manhattan, thành phố New York, và nó có các văn phòng chính khác ở Geneva, Nairobi, ViennaThe Hague. Tổ chức này được tài trợ bằng sự đóng góp được đánh giá và tự nguyện từ các quốc gia thành viên. Mục tiêu của nó bao gồm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, bảo vệ quyền con người, cung cấp viện trợ nhân đạo, thúc đẩy phát triển bền vững và duy trì luật pháp quốc tế.[3] Liên Hiệp Quốc là tổ chức liên chính phủ lớn nhất, quen thuộc nhất, đại diện nhất và mạnh nhất trên thế giới. Khi thành lập, LHQ có 51 quốc gia thành viên; hiện có 193 thành viên.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1945, 50 chính phủ đã họp tại San Francisco cho một hội nghị và bắt đầu soạn thảo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, được thông qua vào ngày 25 tháng 6 năm 1945 tại Nhà hát Opera San Francisco và ký ngày 26 tháng 6 năm 1945 tại khán phòng Nhà hát Herbst trong Chiến tranh Cựu chiến binh Tòa nhà tưởng niệm. Điều lệ này có hiệu lực vào ngày 24 tháng 10 năm 1945, khi Liên Hợp Quốc bắt đầu hoạt động. Nhiệm vụ của tổ chức bảo vệ hòa bình thế giới rất phức tạp trong những thập niên đầu của nó trong Chiến tranh Lạnh giữa Hoa KỳLiên Xô và các đồng minh tương ứng. Các nhiệm vụ của nó bao gồm chủ yếu là các quan sát viên quân sự không vũ trang và các đội quân vũ trang nhẹ với vai trò chủ yếu là giám sát, báo cáo và xây dựng lòng tin.[4] Tư cách thành viên của tổ chức đã tăng lên đáng kể sau quá trình phi thực dân hóa rộng rãi bắt đầu từ những năm 1960. Kể từ đó, 80 thuộc địa cũ đã giành được độc lập, bao gồm 11 vùng lãnh thổ tin cậy, được giám sát bởi Hội đồng Quản thác.[5] Vào những năm 1970, ngân sách dành cho các chương trình phát triển kinh tế và xã hội vượt xa chi tiêu cho việc gìn giữ hòa bình. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Liên Hiệp Quốc đã chuyển đổi và mở rộng hoạt động thực địa, thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp.[6]

LHQ có sáu cơ quan chính: Đại hội đồng; Hội đồng Bảo an; Hội đồng kinh tế xã hội; Hội đồng ủy thác; Tòa án Công lý Quốc tế; và Ban thư ký LHQ. Các cơ quan của Hệ thống LHQ bao gồm Nhóm Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới, Chương trình Lương thực Thế giới, UNESCOUNICEF. Nhân viên nổi bật nhất của Liên Hợp Quốc là Tổng thư ký, một vị trí được chính trị gia và nhà ngoại giao Bồ Đào Nha António Guterres nắm giữ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Các tổ chức phi chính phủ có thể được cấp trạng thái tư vấn với ECOSOC và các cơ quan khác để tham gia vào công việc của Liên Hợp Quốc.

Tổ chức này, các nhân viên và các cơ quan của nó đã giành được nhiều giải thưởng Nobel Hòa bình. Những đánh giá khác biệt về hiệu quả của Liên Hợp Quốc là trái chiều nhau. Một số nhà bình luận tin rằng tổ chức này là một lực lượng quan trọng cho hòa bình và phát triển con người, trong khi những người khác coi Liên Hiệp Quốc là không hiệu quả, thiên vị hoặc tham nhũng.

En otros idiomas
Afrikaans: Verenigde Nasies
Alemannisch: Vereinte Nationen
armãneashti: Natsiile Unite
অসমীয়া: ৰাষ্ট্ৰসংঘ
Avañe'ẽ: Tetãnguéra Joaju
Bahasa Indonesia: Perserikatan Bangsa-Bangsa
বাংলা: জাতিসংঘ
Bân-lâm-gú: Liân-ha̍p-kok
беларуская (тарашкевіца)‎: Арганізацыя Аб’яднаных Нацыяў
Bikol Central: Nagkakasararong Nasyon
Boarisch: UNO
davvisámegiella: Ovttastuvvan našuvnnat
dolnoserbski: Zjadnośone narody
estremeñu: Nacionis Unías
Fiji Hindi: United Nations
Gagana Samoa: Malo Aufaatasi
贛語: 聯合國
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni: संयुक्त राश्ट्रसंघटना
客家語/Hak-kâ-ngî: Lièn-ha̍p-koet
한국어: 유엔
hornjoserbsce: Zjednoćene narody
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী: জাতিসংঘ
Kabɩyɛ: ONU ŋgbɛyɛ
kalaallisut: FN
kernowek: Kenedhlow Unys
Kiswahili: Umoja wa Mataifa
Kreyòl ayisyen: ONI
Lëtzebuergesch: Vereent Natiounen
Lingua Franca Nova: Nasiones Unida
la .lojban.: gunma natmi
македонски: Обединети нации
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Lièng-hăk-guók
မြန်မာဘာသာ: ကုလသမဂ္ဂ
Nederlands: Verenigde Naties
日本語: 国際連合
ߒߞߏ: ߡ.ߟ.ߛ
Nordfriisk: Feriand Natjuunen
norsk nynorsk: Dei sameinte nasjonane
oʻzbekcha/ўзбекча: Birlashgan millatlar tashkiloti
پنجابی: اقوام متحدہ
Papiamentu: Nashonan Uni
ဘာသာ မန်: ကုလသမဂ္ဂ
Plattdüütsch: Vereente Natschonen
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ: ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ
sardu: ONU
Seeltersk: Fereende Natione
sicilianu: Nazzioni Uniti
Simple English: United Nations
Soomaaliga: Qaramada Midoobay
srpskohrvatski / српскохрватски: Ujedinjene nacije
Vahcuengh: Lenzhozgoz
vèneto: ONU
文言: 聯合國
吴语: 联合国
粵語: 聯合國
中文: 联合国