ISO 3166-2:RO
English: ISO 3166-2:RO

ISO 3166-2:RO là mục nhập cho România trong ISO 3166-2, một phần của tiêu chuẩn ISO 3166 tiêu chuẩn được công bố bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), trong đó xác định mã cho tên của hiệu trưởng phân (ví dụ, tỉnh hoặc tiểu bang) của tất cả các quốc gia được mã hóa theo ISO 3166-1.

Hiện tại đối với România, mã ISO 3166-2 được xác định cho 41 phòng ban và 1 đô thị. Thành phố thủ đô Bucharest là thủ đô của đất nước và có vị thế đặc biệt ngang với các sở.

Mỗi mã bao gồm hai phần, cách nhau bởi dấu gạch nối. Phần đầu tiên là RO, mã ISO 3166-1 alpha-2 của România. Phần thứ hai là một trong những điều sau đây:

  • một chữ cái: đô thị
  • hai chữ cái: bộ phận (hạt)

Các chữ cái hiện đang được sử dụng trong biển đăng ký xe.

Mã hiện tại

Tên phân khu được liệt kê như trong tiêu chuẩn ISO 3166-2 do Cơ quan bảo trì ISO 3166 (ISO 3166/MA) công bố.

Tên phân khu được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái România: a, ă, â, b-i, î, j-s, ș, t, ț, u-z.

Nhấp vào nút trong tiêu đề để sắp xếp từng cột.

Bản đồ România với mỗi bộ quần áo (hạt) và căn hộ của thành phố này được dán nhãn phần thứ hai của mã ISO 3166-2.
Tên phân khu (ro) Phân ngành
RO-AB Alba bộ phận (hạt)
RO-AR Arad bộ phận (hạt)
RO-AG Argeș bộ phận (hạt)
RO-BC Bacău bộ phận (hạt)
RO-BH Bihor bộ phận (hạt)
RO-BN Bistrița-Năsăud bộ phận (hạt)
RO-BT Botoșani bộ phận (hạt)
RO-BV Brașov bộ phận (hạt)
RO-BR Brăila bộ phận (hạt)
RO-BZ Buzău bộ phận (hạt)
RO-CS Caraș-Severin bộ phận (hạt)
RO-CL Călărași bộ phận (hạt)
RO-CJ Cluj bộ phận (hạt)
RO-CT Constanța bộ phận (hạt)
RO-CV Covasna bộ phận (hạt)
RO-DB Dâmbovița bộ phận (hạt)
RO-DJ Dolj bộ phận (hạt)
RO-GL Galați bộ phận (hạt)
RO-GR Giurgiu bộ phận (hạt)
RO-GJ Gorj bộ phận (hạt)
RO-HR Harghita bộ phận (hạt)
RO-HD Hunedoara bộ phận (hạt)
RO-IL Ialomița bộ phận (hạt)
RO-IS Iași bộ phận (hạt)
RO-IF Ilfov bộ phận (hạt)
RO-MM Maramureș bộ phận (hạt)
RO-MH Mehedinți bộ phận (hạt)
RO-MS Mureș bộ phận (hạt)
RO-NT Neamț bộ phận (hạt)
RO-OT Olt bộ phận (hạt)
RO-PH Prahova bộ phận (hạt)
RO-SM Satu Mare bộ phận (hạt)
RO-SJ Sălaj bộ phận (hạt)
RO-SB Sibiu bộ phận (hạt)
RO-SV Suceava bộ phận (hạt)
RO-TR Teleorman bộ phận (hạt)
RO-TM Timiș bộ phận (hạt)
RO-TL Tulcea bộ phận (hạt)
RO-VS Vaslui bộ phận (hạt)
RO-VL Vâlcea bộ phận (hạt)
RO-VN Vrancea bộ phận (hạt)
RO-B București đô thị
En otros idiomas
العربية: أيزو 3166-2:RO
Bahasa Indonesia: ISO 3166-2:RO
Boarisch: ISO 3166-2:RO
čeština: ISO 3166-2:RO
Deutsch: ISO 3166-2:RO
English: ISO 3166-2:RO
Esperanto: ISO 3166-2:RO
فارسی: ISO 3166-2:RO
français: ISO 3166-2:RO
italiano: ISO 3166-2:RO
Nederlands: ISO 3166-2:RO
日本語: ISO 3166-2:RO
Nordfriisk: ISO 3166-2:RO
română: ISO 3166-2:RO
русский: ISO 3166-2:RO
slovenčina: ISO 3166-2:RO
tarandíne: ISO 3166-2:RO
українська: ISO 3166-2:RO
Yorùbá: ISO 3166-2:RO