Звукова система

Звукова система — висотна організація музичних звуків. Звукова система є матеріальним втіленням смислових відносин звуковисотної структури — ладу і строю, яка передбачає наявність ряду музичних звуків та їх визначених, зафіксованих співвідношень.

Звукова система відзеркалює рівень розвитку, логічні зв'язки та упорядкованість музичного мислення. Термін Звукова система вживається в різних значеннях, а саме:

  1. Звукова сукупність у визначених межах — пентатоніка, додекафонія, діатоніка, пуантилізм тощо;
  2. Впорядковане розташування звукових елементів — звукоряди, інтервали, акорди тощо;
  3. Якісні зв'язки, функції звуків — значення тонів у ладах;
  4. Співвідношення звуків, стрій.
  • Джерела

Джерела

інші мови
català: Sound system
čeština: Soundsystém
français: Sound system
Nederlands: Sound system
polski: Sound system
svenska: Sound system