อันดับของขนาด (พื้นที่)

อันดับของขนาด
พื้นที่
หน่วยเงิน
ข้อมูล
ความหนาแน่น
พลังงาน
ความถี่
ความยาว
มวล
จำนวน
กำลัง
ความดัน
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความเร็ว
อุณหภูมิ
เวลา
ปริมาตร
การเปลี่ยนหน่วย
หน่วยฟิสิกส์
หน่วยเอสไอ
หน่วยฐานเอสไอ
หน่วยอนุพันธ์เอสไอ
คำนำหน้าหน่วยเอสไอ
หน่วยพลังก์


รายชื่ออันดับของขนาดตามพื้นที่
ตัวคูณผลคูณค่าวัตถุ
10−702.61×10−70 เมตร²พื้นที่พลังก์,
...
10−5210−52 เมตร²1 เชด (Shed)
...
10−301 ตารางเฟมโตเมตร (fm²)
10−2810−28 เมตร²1 บาร์น (Barn)
10−241 ตารางพิโคเมตร (pm²)
10−201 ตารางอังสตรอม (Ų)
10−181 ตารางนาโนเมตร (nm²)
10−121 ตารางไมโครเมตร (μm²)
...
10−8
10−7
10−61 ตารางมิลลิเมตร (mm²)2 ตร.มม.พื้นที่หัวของเข็ม
10−5
10−41 ตารางเซนติเมตร (cm²)
10−3
10−21 ตารางเดซิเมตร (dm²)623.7 ตร.ซม.พื้นที่ของกระดาษขนาด A4 (210 × 297 มม.)
929.03 ตร.ซม.1 ตารางฟุต
10−11247.4 ตร.ซม.พื้นที่ของกระดาษขนาด A3 (297 × 420 มม.)
1809.56 ตร.ซม.พื้นที่ผิวของลูกบาสเกตบอล (เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 ซม.)
2494.8 ตร.ซม.พื้นที่ของกระดาษขนาด A2 (420 × 594 มม.)
4995.54 ตร.ซม.พื้นที่ของกระดาษขนาด A1 (594 × 841 มม.)
1001 ตารางเมตร1 ตร.ม.พื้นที่ของกระดาษขนาด A0 (841 × 1189 มม.)
101
1021 ตารางเดคาเมตร​ (dcm²)100 ตร.ม.1 อาร์ (are, a)
162 ตร.ม.พื้นที่ของสนามวอลเลย์บอล
1034,047 ตร.ม.1 เอเคอร์ (acre)
5,400 ตร.ม.พื้นที่ของสนามอเมริกันฟุตบอล
7,300 ตร.ม.พื้นที่ของสนามฟุตบอล
1041 ตารางเฮกโตเมตร (hm²)10,000 ตร.ม.1 เฮกตาร์​ (hectare, ha)
55,000 ตร.ม.พื้นที่ฐานของมหาพีระมิดแห่งกีซา
105440,000 ตร.ม.พื้นที่ของนครรัฐวาติกัน
620,000 ตร.ม.พื้นที่ทั้งหมดของตึกเพนตากอน
1061 ตารางกิโลเมตร​ (km²)1.95 ตร.กม.พื้นที่ของประเทศโมนาโก
2.59 ตร.กม.1 ตารางไมล์
10759.5 ตร.กม.พื้นที่ของเกาะแมนฮัตตัน เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
61 ตร.กม.พื้นที่ของประเทศซานมารีโน
108105 ตร.กม.พื้นที่ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
272 ตร.กม.พื้นที่ของกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
641 ตร.กม.พื้นที่ของกรุงโทรอนโต ประเทศแคนาดา
1091,092 ตร.กม.พื้นที่ของฮ่องกง
1,290 ตร.กม.พื้นที่ของเมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
2,187 ตร.กม.พื้นที่ของกรุงโตเกียว
5,700 ตร.กม.พื้นที่ของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
101010,991 ตร.กม.พื้นที่ของประเทศจาไมกา
68,870 ตร.กม.พื้นที่ของทะเลสาบวิกตอเรีย
83,858 ตร.กม.พื้นที่ของประเทศออสเตรีย
1011103,000 ตร.กม.พื้นที่ของประเทศไอซ์แลนด์
301,230 ตร.กม.พื้นที่ของประเทศอิตาลี
504,782 ตร.กม.พื้นที่ของประเทศสเปน
780,580 ตร.กม.พื้นที่ของประเทศตุรกี
10121 ตารางเมกะเมตร (Mm²) =1 ล้าน ตารางกิโลเมตร1.00 ตร.เมกะเมตรพื้นที่ของประเทศอียิปต์
7.69 ตร.เมกะเมตรพื้นที่ของประเทศออสเตรเลีย
9 ตร.เมกะเมตรเขตที่กว้างใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิโรมัน
101310 ตร.เมกะเมตรพื้นที่ของประเทศแคนาดา (รวมพื้นน้ำ)
17 ตร.เมกะเมตรพื้นที่ของประเทศรัสเซีย ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
30 ตร.เมกะเมตรพื้นที่ของทวีปแอฟริกา
36 ตร.เมกะเมตรเขตที่กว้างใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิอังกฤษ
38 ตร.เมกะเมตรพื้นผิวดวงจันทร์
77 ตร.เมกะเมตรพื้นที่ของมหาสมุทรแอตแลนติก
1014144 ตร.เมกะเมตรพื้นผิวดาวอังคาร
150 ตร.เมกะเมตรพื้นดินทั้งหมดบนโลก
360 ตร.เมกะเมตรพื้นน้ำทั้งหมดบนโลก
510 ตร.เมกะเมตรพื้นผิวทั้งหมดของโลก
10157,700 ตร.เมกะเมตรพื้นผิวดาวเนปจูน
101644,000 ตร.เมกะเมตรพื้นผิวดาวเสาร์
64,000 ตร.เมกะเมตรพื้นผิวดาวพฤหัสบดี
10174.6×1017พื้นที่ภายในวงโคจรของดวงจันทร์
10181 ตารางจิกะเมตร (Gm²)6.1×1018พื้นผิวของดวงอาทิตย์
10193×1019พื้นผิวของดาวเวกา
1020
10211.5×1021พื้นผิวของดาว Albireo A
10221.1×1022พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวพุธ
3.7×1022พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวศุกร์
7.1×1022พื้นที่ภายในวงโคจรของโลก
10231.6×1023พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวอังคาร
2.81×1023พื้นที่ผิวของทรงกลมที่มีรัศมี 1 หน่วยดาราศาสตร์
4×1023พื้นที่ภายในวงโคจรของซีรีส
10241 ตารางเทระเมตร (Tm²)1.9×1024พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวพฤหัสบดี
6.4×1024พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวเสาร์
8.5×1024พื้นผิวของดาวยักษ์แดง ดาวบีเทลจุส
10252.4×1025พื้นผิวของดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุด ดาววีวาย หมาใหญ่
2.6×1025พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวยูเรนัส
6.4×1025พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวเนปจูน
10261.1×1026พื้นที่ภายในวงโคจรของดาวพลูโต
4×1025พื้นที่ภายในวงโคจรของเฮาเมอา
4.6×1025พื้นที่ภายในวงโคจรของมาคีมาคี
...
10322×1032พื้นที่ของเมฆออร์ต
3×1032พื้นที่ของกลุ่มเมฆบอก
...
10343×1034พื้นที่ของเนบิวลาฟองน้ำ
7×1034พื้นที่ของเนบิวลาโคน
...
10417×1041พื้นที่ของดาราจักรทางช้างเผือก
10424×1042พื้นที่ของดาราจักรแอนดรอมิดา
ภาษาอื่น ๆ