สหราชอาณาจักร

 • สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
  united kingdom of great britain and northern ireland (อังกฤษ) 1
  ธงชาติ ตราแผ่นดิน
  เพลงชาติก็อดเซฟเดอะควีน
  (โดยพฤตินัย)

  เมืองหลวง
  (และเมืองใหญ่สุด)
  ลอนดอน
  51°30′n 0°7′w / 51°30′n 0°7′w / 51.500; -0.117
  ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ 2
  การปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
  •  พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
  •  มกุฎราชกุมาร เจ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์
  •  นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน
  เป็นสหราชอาณาจักร
  •  พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2344 (ค.ศ. 1801) 
  พื้นที่
  •  รวม 243,610 ตร.กม. (78)
  94,058 ตร.ไมล์ 
  •  แหล่งน้ำ (%) 1.34
  ประชากร
  •  2556 (ประเมิน) 64,100,000 (22)
  •  2554 (สำมะโน) 63,181,775 
  •  ความหนาแน่น 255.6 คน/ตร.กม. (51)
  662 คน/ตร.ไมล์
  จีดีพี (อำนาจซื้อ) 2560 (ประมาณ)
  •  รวม $ 2.880 ล้านล้าน 
  •  ต่อหัว $ 43,620 
  จีดีพี (ราคาตลาด) 2560 (ประมาณ)
  •  รวม $ 2.565 ล้านล้าน 
  •  ต่อหัว $ 38,846 
  จีนี (2557) 34.1[1] 
  hdi (2559) increase 0.909 (สูงมาก) (16th)
  สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง (£) (gbp)
  เขตเวลา gmt (utc+0)
   •  ฤดูร้อน (dst) bst (utc+1)
  โดเมนบนสุด .uk4
  รหัสโทรศัพท์ 44
  1สหราชอาณาจักรได้อนุญาตให้ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาทางการในท้องถิ่นนั้น ๆ ตาม กฎบัตรยุโรปว่าด้วยภาษาท้องถิ่นหรือภาษาชนกลุ่มน้อย ดังนั้นจึงมีชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศเป็นภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนี้
  • เวลส์: teyrnas unedig prydain fawr a gogledd iwerddon
  • แกลิกสกอต: an rìoghachd aonaichte na breatainn mhòr agus eirinn a tuath
  • ไอริช: ríocht aontaithe na breataine móire agus tuaisceart na hÉireann
  • สกอต: unitit kinrick o great breetain an northren ireland
  • คอร์นิช: an rywvaneth unys a vreten veur hag iwerdhon glédh

  2 ภาษาราชการในประเทศต่าง ๆ นอกจากภาษาอังกฤษ เวลส์ใช้ภาษาเวลส์ สกอตแลนด์ใช้ ภาษาแกลิกสกอต และกฎหมายในปี พ.ศ. 2548 ได้ประกาศให้ใช้ ภาษาฝรั่งเศสนอร์มันได้ในงานทางการ แล้วแต่โอกาส
  3 ชื่ออย่างเป็นทางการเปลี่ยนจาก สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ (united kingdom of great britain and ireland) เป็น สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (united kingdom of great britain and northern ireland) ใน พ.ศ. 2470

  4 iso 3166-1 ใช้ gb และใช้ .gb ด้วย

  สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (อังกฤษ: united kingdom of great britain and northern ireland) หรือโดยทั่วไปรู้จักกันว่า สหราชอาณาจักร (อังกฤษ: united kingdom: uk) และ บริเตน (britain) เป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ และเกาะที่เล็กกว่าจำนวนมาก ไอร์แลนด์เหนือเป็นเพียงส่วนเดียวของสหราชอาณาจักรที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับรัฐอื่น คือ ประเทศไอร์แลนด์ นอกเหนือจากนี้แล้ว สหราชอาณาจักรล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันตกและเหนือ ทะเลเหนือทางทิศตะวันออก ช่องแคบอังกฤษทางทิศใต้ และทะเลไอร์แลนด์ทางทิศตะวันตก

  รูปแบบการปกครองเป็นแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีระบบรัฐสภา เมืองหลวง คือ กรุงลอนดอน ประกอบด้วยสี่ประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ[2] สามประเทศหลังนี้ได้รับการถ่ายโอนการบริหาร โดยมีอำนาจแตกต่างกัน[3][4] ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศนั้น ๆ คือ เอดินบะระ คาร์ดิฟฟ์ และเบลฟัสต์ตามลำดับ ส่วนเกิร์นซีย์ เจอร์ซีย์ และเกาะแมนเป็น บริติชคราวน์ดีเพนเดนซี และมิใช่ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร[5] สหราชอาณาจักรมีดินแดนโพ้นทะเล 14 แห่ง[6] ซึ่งเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของจักรวรรดิอังกฤษ ซึ่งขณะที่รุ่งเรืองที่สุดในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นั้น ครอบคลุมพื้นดินของโลกเกือบหนึ่งในสี่ และเป็นจักรวรรดิใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของอังกฤษยังสามารถพบเห็นได้จากความแพร่หลายของภาษา วัฒนธรรมและระบบกฎหมายในอดีตอาณานิคมหลายแห่ง

  สหราชอาณาจักรเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของโลก ตามค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด และเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของโลก ตาม ความเท่าเทียมของอำนาจซื้อ สหราชอาณาจักรเป็น ประเทศอุตสาหกรรมประเทศแรกในโลก[7] และเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20[8] สหราชอาณาจักรยังถูกกล่าวขานว่าเป็นมหาอำนาจและยังมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทหาร วิทยาศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศค่อนข้างมากอยู่[9][10] สหราชอาณาจักรได้รับรองว่าเป็นรัฐอาวุธนิวเคลียร์และมีรายจ่ายทางทหารมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก[11]

  สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินับแต่สมัยประชุมแรกใน พ.ศ. 2489 และยังเป็นสมาชิกเครือจักรภพแห่งประชาชาติ นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังเป็นสมาชิกสภายุโรป จี7 จี8 จี20 นาโต องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (oecd) และองค์การการค้าโลก

 • ภูมิศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • การเมืองการปกครอง
 • เขตการปกครอง
 • เศรษฐกิจ
 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • ประชากรศาสตร์
 • วัฒนธรรม
 • อ้างอิง
 • แหล่งข้อมูลอื่น

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (อังกฤษ) 1
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เพลงชาติก็อดเซฟเดอะควีน
(โดยพฤตินัย)

เมืองหลวง
(และเมืองใหญ่สุด)
ลอนดอน
51°30′N 0°7′W / 51°30′N 0°7′W / 51.500; -0.117
ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ 2
การปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
•  พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
•  มกุฎราชกุมาร เจ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์
•  นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน
เป็นสหราชอาณาจักร
•  พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2344 (ค.ศ. 1801) 
พื้นที่
•  รวม 243,610 ตร.กม. (78)
94,058 ตร.ไมล์ 
•  แหล่งน้ำ (%) 1.34
ประชากร
•  2556 (ประเมิน) 64,100,000 (22)
•  2554 (สำมะโน) 63,181,775 
•  ความหนาแน่น 255.6 คน/ตร.กม. (51)
662 คน/ตร.ไมล์
จีดีพี (อำนาจซื้อ) 2560 (ประมาณ)
•  รวม $ 2.880 ล้านล้าน 
•  ต่อหัว $ 43,620 
จีดีพี (ราคาตลาด) 2560 (ประมาณ)
•  รวม $ 2.565 ล้านล้าน 
•  ต่อหัว $ 38,846 
จีนี (2557) 34.1[1] 
HDI (2559) Increase 0.909 (สูงมาก) (16th)
สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง (£) (GBP)
เขตเวลา GMT (UTC+0)
 •  ฤดูร้อน (DST) BST (UTC+1)
โดเมนบนสุด .uk4
รหัสโทรศัพท์ 44
1สหราชอาณาจักรได้อนุญาตให้ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาทางการในท้องถิ่นนั้น ๆ ตาม กฎบัตรยุโรปว่าด้วยภาษาท้องถิ่นหรือภาษาชนกลุ่มน้อย ดังนั้นจึงมีชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศเป็นภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนี้
 • เวลส์: Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
 • แกลิกสกอต: An Rìoghachd Aonaichte na Breatainn Mhòr agus Eirinn a Tuath
 • ไอริช: Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Tuaisceart na hÉireann
 • สกอต: Unitit Kinrick o Great Breetain an Northren Ireland
 • คอร์นิช: An Rywvaneth Unys a Vreten Veur hag Iwerdhon Glédh

2 ภาษาราชการในประเทศต่าง ๆ นอกจากภาษาอังกฤษ เวลส์ใช้ภาษาเวลส์ สกอตแลนด์ใช้ ภาษาแกลิกสกอต และกฎหมายในปี พ.ศ. 2548 ได้ประกาศให้ใช้ ภาษาฝรั่งเศสนอร์มันได้ในงานทางการ แล้วแต่โอกาส
3 ชื่ออย่างเป็นทางการเปลี่ยนจาก สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ (United Kingdom of Great Britain and Ireland) เป็น สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ใน พ.ศ. 2470

4 ISO 3166-1 ใช้ GB และใช้ .gb ด้วย

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (อังกฤษ: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) หรือโดยทั่วไปรู้จักกันว่า สหราชอาณาจักร (อังกฤษ: United Kingdom: UK) และ บริเตน (Britain) เป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ และเกาะที่เล็กกว่าจำนวนมาก ไอร์แลนด์เหนือเป็นเพียงส่วนเดียวของสหราชอาณาจักรที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับรัฐอื่น คือ ประเทศไอร์แลนด์ นอกเหนือจากนี้แล้ว สหราชอาณาจักรล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันตกและเหนือ ทะเลเหนือทางทิศตะวันออก ช่องแคบอังกฤษทางทิศใต้ และทะเลไอร์แลนด์ทางทิศตะวันตก

รูปแบบการปกครองเป็นแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีระบบรัฐสภา เมืองหลวง คือ กรุงลอนดอน ประกอบด้วยสี่ประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ[2] สามประเทศหลังนี้ได้รับการถ่ายโอนการบริหาร โดยมีอำนาจแตกต่างกัน[3][4] ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศนั้น ๆ คือ เอดินบะระ คาร์ดิฟฟ์ และเบลฟัสต์ตามลำดับ ส่วนเกิร์นซีย์ เจอร์ซีย์ และเกาะแมนเป็น บริติชคราวน์ดีเพนเดนซี และมิใช่ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร[5] สหราชอาณาจักรมีดินแดนโพ้นทะเล 14 แห่ง[6] ซึ่งเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของจักรวรรดิอังกฤษ ซึ่งขณะที่รุ่งเรืองที่สุดในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นั้น ครอบคลุมพื้นดินของโลกเกือบหนึ่งในสี่ และเป็นจักรวรรดิใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของอังกฤษยังสามารถพบเห็นได้จากความแพร่หลายของภาษา วัฒนธรรมและระบบกฎหมายในอดีตอาณานิคมหลายแห่ง

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของโลก ตามค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด และเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของโลก ตาม ความเท่าเทียมของอำนาจซื้อ สหราชอาณาจักรเป็น ประเทศอุตสาหกรรมประเทศแรกในโลก[7] และเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20[8] สหราชอาณาจักรยังถูกกล่าวขานว่าเป็นมหาอำนาจและยังมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทหาร วิทยาศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศค่อนข้างมากอยู่[9][10] สหราชอาณาจักรได้รับรองว่าเป็นรัฐอาวุธนิวเคลียร์และมีรายจ่ายทางทหารมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก[11]

สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินับแต่สมัยประชุมแรกใน พ.ศ. 2489 และยังเป็นสมาชิกเครือจักรภพแห่งประชาชาติ นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังเป็นสมาชิกสภายุโรป จี7 จี8 จี20 นาโต องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และองค์การการค้าโลก

ภาษาอื่น ๆ
Аҧсшәа: Британиа Ду
aragonés: Reino Unito
অসমীয়া: যুক্তৰাজ্য
asturianu: Reinu Xuníu
azərbaycanca: Birləşmiş Krallıq
башҡортса: Бөйөк Британия
žemaitėška: Jongtėnė Karalīstė
Bikol Central: Reyno Unido
беларуская: Вялікабрытанія
беларуская (тарашкевіца)‎: Вялікабрытанія
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী: তিলপারাজ্য
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ: United Kingdom
буряад: Ехэ Британи
català: Regne Unit
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Ĭng-guók
Chamoru: Reinu Unidu
ᏣᎳᎩ: ᎩᎵᏏᏲ
Tsetsêhestâhese: United Kingdom
qırımtatarca: Büyük Britaniya
kaszëbsczi: Wiôlgô Britanijô
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ: Вєлика Британїꙗ
Чӑвашла: Аслă Британи
Thuɔŋjäŋ: Amatnhom Mäcŋaknhom
emiliàn e rumagnòl: Régn Unî
español: Reino Unido
estremeñu: Reinu Uníu
فارسی: بریتانیا
Na Vosa Vakaviti: Matanitu Cokovata
føroyskt: Stóra Bretland
français: Royaume-Uni
arpetan: Reyômo-Uni
Nordfriisk: Feriind Kiningrik
furlan: Ream Unît
贛語: 英國
kriyòl gwiyannen: Rwéyonm-Ini
galego: Reino Unido
Avañe'ẽ: Tavetã Joaju
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni: युनायटेड किंगडम
Hausa: Birtaniya
客家語/Hak-kâ-ngî: Yîn-koet
Fiji Hindi: United Kingdom
hornjoserbsce: Zjednoćene kralestwo
Kreyòl ayisyen: Wayòm Ini
interlingua: Regno Unite
Bahasa Indonesia: Britania Raya
Interlingue: Reyatu Unit
ГӀалгӀай: Великобритани
íslenska: Bretland
italiano: Regno Unito
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut: ᑐᓗᐃᑦ ᓄᓈᑦ
日本語: イギリス
la .lojban.: ritygu'e
Адыгэбзэ: Британиэшхуэ
қазақша: Ұлыбритания
kalaallisut: Tuluit Nunaat
ភាសាខ្មែរ: សហរាជាណាចក្រ
한국어: 영국
Перем Коми: Ыджыт Бритму
къарачай-малкъар: Уллу Британия
Ripoarisch: Jrußbritannie
kernowek: Ruwvaneth Unys
Ladino: Reyno Unido
Lëtzebuergesch: Vereenegt Kinnekräich
Lingua Franca Nova: Rena Unida
Ligure: Regno Unïo
lumbaart: Regn Unid
لۊری شومالی: بریتانیا
latgaļu: Lelbrytaneja
монгол: Их Британи
кырык мары: Кого Британи
Bahasa Melayu: United Kingdom
Malti: Renju Unit
Mirandés: Reino Ounido
مازِرونی: بریتانیا
Dorerin Naoero: Ingerand
Napulitano: Gran Vretagna
Nedersaksies: Verienigd Keuninkriek
norsk nynorsk: Storbritannia
Nouormand: Rouoyaume Unni
Sesotho sa Leboa: United Kingdom
Chi-Chewa: United Kingdom
occitan: Reialme Unit
Livvinkarjala: Yhtys Kuningaskundu
Pangasinan: Reino Unido
Papiamentu: Reino Uni
Norfuk / Pitkern: Yunitid Kingdum
Piemontèis: Regn Unì
پنجابی: برطانیہ
português: Reino Unido
rumantsch: Reginavel Unì
armãneashti: Britania Mari
tarandíne: Regne Aunìte
русиньскый: Велика Брітанія
Kinyarwanda: Ubwongereza
саха тыла: Улуу Британия
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ: ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ
sicilianu: Regnu Unitu
davvisámegiella: Ovttastuvvan gonagasriika
srpskohrvatski / српскохрватски: Ujedinjeno Kraljevstvo
ၽႃႇသႃႇတႆး : မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ
Simple English: United Kingdom
Gagana Samoa: Peretānia
chiShona: United Kingdom
Sranantongo: Ingriskondre
Sunda: Britania
Sakizaya: United kingdom
тоҷикӣ: Бритониё
lea faka-Tonga: Pilitānia
Tok Pisin: Yunaitet Kingdom
Xitsonga: United Kingdom
татарча/tatarça: Бөекбритания
reo tahiti: Paratāne
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: بۈيۈك بېرىتانىيە
українська: Велика Британія
oʻzbekcha/ўзбекча: Birlashgan Qirollik
vèneto: Regno Unìo
vepsän kel’: Sur' Britanii
Volapük: Regän Pebalöl
Winaray: Reino Unido
吴语: 英国
Vahcuengh: Yinghgoz
中文: 英国
文言: 英國
Bân-lâm-gú: Liân-ha̍p Ông-kok
粵語: 英國