దశాబ్దము

దశాబ్దము లేదా దశాబ్ది అనేది 10 సంవత్సరములకు సమానమైన ఒక కాలమానము.

JVRKPRASAD (చర్చ) 14:14, 26 సెప్టెంబరు 2017 (UTC)

Other Languages