Pioneer Cabin Tree | lịch sử

Lịch sử

Khoảng năm 1860–1880, trước khi đường hầm được mở rộng

Cái tên "The Pioneer Cabin Tree" được đặt nhờ vào chiếc thân rỗng đặc biệt của cây, là kết quả của một trận cháy rừng.[7] Bên trong có các khoang nhỏ như những mái chòi, ống thông khí là ruột cây đã bị cháy và có cửa sau.[8][9][10]

Tấm ảnh stereoscope khi người và ngựa đi qua Pioneer Cabin (khoảng năm 1867–1899)

Những năm 1870,[11] một người chủ khu đất đã cơi nới đường hầm theo yêu cầu của James Sperry, chủ khách sạn The Murphys, để du khách có thể đi ngang qua nó.[5][12][13][14][15] Cây được chọn một phần vì vết tích của trận hỏa hoạn, ban đầu được mô phỏng theo đường hầm cây Wawona của Yosemite và mong muốn cạnh tranh khách du lịch với địa điểm này.[16][17][18]

Từ thập niên 1880, khách đến thăm được khuyến khích khắc tên lên thân cây,[6] nhưng hành động này bị cấm vào những năm 1930.[12] Ban đầu lối đi chỉ phục vụ khách bộ hành.[19] Sau này, nhiều xe hơi băng qua địa điểm này theo "Con đường cây lớn".[19] Đây là một trong nhiều đường xuyên qua cây tại California.[b] Sau đó, chỉ người leo núi mới được qua đường hầm theo đường mòn North Grove Loop.[6][25]

Năm 1900, Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ báo cáo cây cao 280 foot (85 m).[7]

En otros idiomas