Friedrich Wilhelm I xứ Brandenburg | tham khảo

Tham khảo

En otros idiomas
oʻzbekcha/ўзбекча: Fridrix vilgelm