��������������������� ��������������� |

      ภาษาอื่น ๆ