��������������������� ��������������������� |

      ภาษาอื่น ๆ