������������������� �������� ���������������� |

      زبان های دیگر