San Caesareo de Appia | el títol cardenalici

El títol cardenalici

El títol cardenalici de San Cesareo in Palatio va ser instituït el 6 de juliol de 1517 pel Papa Lleó X quan, en ocasió del consistori de l'1 de juliol, augmentà notablement el nombre dels cardenals. El títol era també conegut com a come San Cesareo in Turri o in domo Corsarum, o ad Corsas, o in Monasterio. Va ser suprimit el 1587 pel Papa Sixt V, i readmès com a diaconia (San Cesareo in Palatio), pel Papa Climent VIII el 1600

Cardenals titulars

Titulars de la diaconia

Altres idiomes