உடையார் அரச குலம்

மைசூர் அரசர்கள்
விசயநகர அரசுக்கு உட்பட்டவர்கள்
யதுராய உடையார்1399-1423
முதலாம் சாமராச உடையார்1423-1459
முதலாம் திம்மராச உடையார் 1459-1478
இரண்டாம் சாமராச உடையார்1478-1513
மூன்றாம் சாமராச உடையார் 1513-1553
தன்னாட்சி பெற்றவர்கள்
இரண்டாம் திம்மராச உடையார் 1553-1572
நான்காம் சாமராச உடையார்1572-1576
ஐந்தாம் சாமராச உடையார்1576-1578
முதலாம் இராச உடையார் 1578-1617
ஆறாம் சாமராச உடையார்1617-1637
இரண்டாம் இராச உடையார் 1637-1638
முதலாம் நரசராச உடையார்1638-1659
தொட்ட தேவராச உடையார்1659-1673
சிக்க தேவராச உடையார்1673-1704
இரண்டாம் நரசராச உடையார்1704-1714
முதலாம் தொட்ட கிருட்டிணராச உடையார்1714-1732
ஏழாம் சாமராச உடையார்1732-1734
ஐதரலி,திப்புசுல்தானுக்கு அடங்கிய உடையார்கள்
இரண்டாம் கிருட்டிணராச உடையார்1734-1766
நஞ்சராச உடையார்1766-1772
எட்டாம் சாமராச உடையார்1772-1776
ஒன்பதாம் சாமராச உடையார்1776-1796
பிரித்தானியருக்கு அடங்கிய உடையார்கள்
மூன்றாம் கிருட்டிணராச உடையார்1796-1868
பத்தாம் சாமராச உடையார்1881-1894
நான்காம் கிருட்டிணராச உடையார் 1894-1940
செயசாமராச உடையார் 1940-1950
கௌரவ அரச உடையார்கள்
செயசாமராச உடையார்1950-1974
சிறீகண்ட உடையார் 1974-2013
யதுவீர் கிருட்டிணதத்த சாமாரச உடையார்2015-
உடையார் வம்சத்தின் மைசூர் அரண்மனை
மூன்றாம் கிருட்டிணராச உடையார் (1799–1868) வெளியிட்ட தங்க நாணயத்தில் சிவன் - பார்வதி உருவம், பின் பக்கத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணராஜு என தேவநாகரியில் குறிக்கப்பட்டள்ளது.

வாடியார் (Wadiyar) என அழைக்கப்படும் உடையார் அரச மரபை யதுராய உடையார் என்பவர் கி பி 1399-இல் நிறுவினார். உடையார் அரச குலத்தினர் 1399 முதல் 1761 முடியவும், பின்னர் 1799 முதல் 1947 முடிய மைசூர் இராச்சியத்தை ஆண்டனர். இந்தியப் பிரிவினைக்குப் பின்னர் மைசூர் இராச்சியம் கர்நாடகா மாநிலத்துடன் இணைக்கப்பட்டது.

Other Languages
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni: वोडेयर राजघराणें
Bahasa Indonesia: Wangsa Wadiyar
日本語: オデヤ朝
ಕನ್ನಡ: ಒಡೆಯರ್
português: Dinastia Wodeyar
українська: Династія Вадіяр