Stadsmiljö

Stadsmiljö är ett begrepp i samhällsplanering för den yttre miljö som kännetecknar staden eller åtminstone innerstaden, i motsats till bland annat förorten och landsbygden.

Några kännetecken för stadsmiljön är:

  • se även

Se även

Andra Språk