Skyddsfraser

Skyddsfraser eller S-fraser är ett klassificeringssystem av skydds- och säkerhetsföreskrifter för hantering av kemiska produkter. Systemet definieras i bilaga IV i rådsdirektiv 67/548/EEG och används främst inom EU men har även en viss användning utanför EU. Varje skyddsfras åtföljs även av en kod som består av ett versalt S samt en siffra. I listan nedan förklaras vad dessa koder betyder. Från och med 1 juni 2015 används Skyddsangivelser enligt CLP-förordningen på förpackningarna och finns hos Kemikalieinspektionens hemsida.

Andra Språk
български: S-фрази
čeština: S-věty
español: Anexo:Frases S
Bahasa Indonesia: Daftar frasa S
italiano: Frasi S
magyar: S mondatok
Nederlands: Lijst van S-zinnen
polski: Zwroty S
română: Fraze S
Simple English: List of S-phrases
slovenčina: S-veta
slovenščina: Seznam stavkov S
српски / srpski: S-ознаке
srpskohrvatski / српскохрватски: S-oznake