Skioptikon

Laterna magica.

Skioptikon ( grekiskan skia, skugga, och optikos, "som hör till synen") eller diaskop är en projektor för genomskinliga bilder och föregångare till diaprojektorn.

Ett skioptikon består av en ljuskälla – till exempel en glödlampa eller, vanligare vid kraftigare apparater, en båglampa eller en acetylengaslåga – en konkav spegel och kondensorlinser som samlar ljuset från ljuskällan, någon slags hållare för den transparenta bilden och ett projektionsobjektiv. Bilden projiceras på en skärm.

Laterna magica latin, troll-lykta, är en äldre, mera primitiv form av skioptikon.

I sitt verk Magiae Naturalis (1558) beskriver Giambattista della Porta denna anordning. Under 1600-talet byggdes olika typer av laterna magica genom att man lät en ljusstråle belysa en målad glasskiva som på detta sätt projicerade bilden på en vägg.

Bilder

Andra Språk