Användare:Lsjbot/Algoritmer

Lsjbot använder i skapandet av geografiartiklar ett antal olika algoritmer för att räkna ut olika aspekter av hur landskapet ser ut på den plats den skriver om. På den här sidan beskrivs dessa algoritmer i mer detalj än vad som är rimligt att göra i varje artikel. Frågor och synpunkter kring algoritmerna är hjärtligt välkomna på projektsidan: Användardiskussion:Lsjbot/Projekt alla platser.

Boten kombinerar data från två olika källor i sina beräkningar, dels platsdata från GeoNames, och dels höjddata från Viewfinder Panoramas. Beräkningarna faller under det undantag som finns i WP:Ingen originalforskning#Undantag: "icke-kontroversiella artiklar där icke-kontroversiella beräkningar, sammanfattningar och sammanställningar görs som logisk följd av redovisat källmaterial". Man kan också se det så här: En människa som skriver en geografiartikel kan mycket väl skriva in i artikeln sådant som en människa kan se vid en snabb blick på en karta, utan att bli anklagad för egen forskning, t.ex. "Kungshamn är beläget på en halvö på västkusten strax norr om Lysekil." (ur artikeln Kungshamn). Det boten gör är i grund och botten samma sak, fast "en snabb blick på en karta" sker med andra metoder.

Botkoden i sin helhet finns här: Wikipedia:Projekt DotNetWikiBot Framework/Lsjbot/Make-Geonames. I de olika avsnitten nedan hänvisas till "nyckelmetoder"; detta syftar på den metod i botkoden där kärnan i algoritmen beräknas.

Andra Språk