Необновљиви ресурси

Угаљ

Необновљиви ресурси представљају групу ресурса који се не могу обновити када се једном искористе. Ту спадају фосилна горива (угаљ, нафта, природни гас), минерали, руде као и подземне воде у одређеним облицима, иако те воде садрже елементе који су конзервирани.

Супротно необновљивим ресурсима имамо обновљиве у које спадају: вода, ветар, дрво итд.

други језици