Деградација земљишта

Деградација земљишта је процес погоршања квалитативних особина земљишта, потребних за раст биљке. Природни климатски процеси и утицај човека континуирано утичу на промене квалитета земљишта.[1]