Dinastia e Mehmet Ali Pashës

Stema e Mbretërisë së Egjiptit dhe Sudanit, nën sudimin e Dinastsë së Muhamet Alisë.
Mehmet Ali Pasha, themeluesi i dinastisë.

Dinastia e Mehmet Ali Pashës (arab. أسرة محمد علي Usrat Muhammad 'Ali, tur. Mehmet Ali Paşa Hanedanı), e njohur edhe si Dinastia Alavite (arab. الأسرة العلوية al-Usra al-'Alawiyya, "pasardhësit e Aliut"), ishte dinastia sunduese e Egjiptit dhe Sudanit, nga shekulli XIX deri në mesin e shekullit XX. Është emëruar sipas Mehmet Ali Pashës, i cili konsiderohet themeluesi i Egjiptit modern.

Other Languages