Medzinárodná štandardná atmosféra

Medzinárodná štandardná atmosféra (ISA; MSA) je atmosférický model, ktorý demonštruje, ako sa tlak, teplota, hustota a viskozita zemskej atmosféry menia v závislosti s rastúcou nadmorskou výškou. Podľa Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu sú hodnoty ISA štandardizované ako ISO 2533:1975. Tento model rozdeľuje atmosféru do vrstiev s lineárnou distribúciou teplôt.

Iné modely štandardnej atmosféry

  • ICAO štandardná atmosféra
  • U.S. štandardná atmosféra
  • NRLMSISE-00 je empirický, globálny matematický model Zemskej atmosféry. Je to model teploty a hustoty vzduchu v závislosti od výšky od zemského povrchu.
Iné jazyky