Arkádia (historické územie)

Dimitsana – tradična arkádska dedina

Arkádia (gr. Αρκαδία – Arkadia) je historické územie na Peloponéze v Grécku. Z veľkej časti je zhodné s dnešnou krajskou jednotkou – pozri Arkádia (krajská jednotka).

Iné jazyky