විකිපීඩියා:ඔබගේ පළමු ලිපිය

ලිපියක් ලිවීම
ලිපියක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙනගන්න.


මෙය ඔබගේ පළමු ලිපිය ලිවීම පිළිබඳ විස්තර කෙරෙන පිටුවක් මිස, එය සැබවින්ම ලිවීමට සුදුසු තැන නොවේ!

ඔබ අත්හදා බැලීම් කිරීමට රිසි නම්, කරුණාකර වැලිපිල්ල හෝ ඔබගේ පරිශීලක පිටුව භාවිතා කරන්න. ලිපියක් සැබවින්ම නිර්මාණය කිරීමට, ලිපි තැනීමේ මායා අඳුන අත්හදා බලන්න.

කෙටි මග:
WP:YFA
WP:FIRST
WP:1ST
Article creation
Basic help
Concepts and guides
Development processes
Meta tools and groups
 • Special:NewPages
 • New pages patrol
 • ~ by topic
 • ~ for creation
 • new additions
 • Category:New templates

විකිපීඩියාවට සැරද! ආයුබෝවන්

ඔබගේ පළමු විශ්වකෝෂ ලිපිය ඇරඹුමට මෙය මගපෙන්වනු ඇත. ඔබ කල යුතු හා නොකලයුතු දේ මුලින්ම පැහැදිලි කොට දෙවනුව ලිපියක් තනන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වමු. ලිවීම ආරම්භ කිරීම සදහා ඔබ සූදානම් වූ විටෙක, ලිපියක් තැනීම සදහා උදව් ලබාදෙන ලිපි තැනීමේ මායා අඳුන සමාලෝචනය කර බලන්න – එමගින් එක් එක් පියවර ඔස්සේ ඔබව නිවැරදි මාර්ගයේ ගමන් කරවනු ලබයි. ඔබගේ මඟ පැහැදිලි කර දීමට උපකාර වන ඉඟි කිහිපයක් පහත දැක්වේ:

 1. විකිපීඩියාව විසින් සමහරක් විෂයයන් ආවරණය කරන අතර සමහරක් ආවරණය නොකරයි. If the topic is likely to be suitable for an encyclopedia then go ahead; if you aren't sure or the article is about you or something you are closely connected to, then you can read more on and ask questions about what makes a topic suitable here.
 2. You can create a new article once you have registered an account - you don't need to do more than choose a username and password. If you don't want to register for an account, registered and unregistered users alike may submit their article for review and publishing at the Articles for Creation project.
 3. Before starting, try editing existing articles to get a feel for writing and for using Wikipedia's mark-up language. Also search Wikipedia first in case an article already exists on the subject, perhaps under a different title. If the article already exists, feel free to make any constructive edits to improve it.
 4. Gather references both to use as source(s) of the information you will include and also to demonstrate notability of your article's subject matter. References to blogs, personal websites, MySpace and YouTube don't count—we need reliable sources. The best advice for a relevant source of information is to find information that was from a site that includes something with a .gov, .org, or .edu ending to it or a reliable news article. In other words, it is best to have it from the "horse's mouth". Extra care should be taken to make sure that articles on living persons have sources -- articles about living people without sources may be deleted.
 5. Consider requesting feedback. You can request feedback on articles you would like to create in a number of places, including the talk page of a related WikiProject or the Drawing Board.
 6. Consider creating the article first in your user space. As a registered user, you have your own user space. You can start the new article there, on a subpage; you can get it in shape, take your time, ask other editors to help work on it, and only move it into the "live" Wikipedia once it is ready to go. To create your own subpage, see here. When the new article is ready for "prime time", you can move it into the main area. (Notes. The Article Wizard has an option to create these kinds of draft pages. Even in user space, unacceptable articles (see below) are liable to be nominated for deletion.)
Remember that if the article is not acceptable, it will be deleted quickly. Wikipedia has a new pages patrol division where people check your new articles shortly after you create them.
 • Articles that do not meet notability guidelines and do not cite reliable published sources are likely to be deleted.
 • Do not create pages about yourself, your company, your band or your friends, nor pages that advertise, nor personal essays or other articles you would not find in an encyclopedia.
 • Be careful about the following: copying things, controversial material, extremely short articles, and local-interest articles.
Other Languages
беларуская (тарашкевіца)‎: Вікіпэдыя:Як стварыць новы артыкул
Bahasa Banjar: Wikipidia:Tungkaran
srpskohrvatski / српскохрватски: Pomoć:Kako stvoriti novu stranicu
Simple English: Help:Starting a new page