Republica Populară Română

Republica Populară Română
Flag of Romania.svg – Flag of Romania (1965-1989).svg
DrapelStemă
DrapelStemă
Imn național
Zdrobite cătușe (1948–1953)
Te slăvim, Românie! (1953–1965)
Împărțirea pe regiuni și raioane a Republicii Populare Române, (1953)
CapitalăBucurești
Limbălimba română
Guvernare
Formă de guvernareStat socialist
Președintele Pezidiului Marii Adunări Naționale
Președintele Consiliului de Stat
 
 - 1947–1952Constantin Parhon
 - 1952–1958Petru Groza
 - 1958–1961Ion Gheorghe Maurer
 - 1961–1965Gheorghe Gheorghiu-Dej
 - 1965–1967Chivu Stoica
LegislativMarea Adunare Națională
Istorie
abdicarea regelui Mihai I, proclamarea R.P.R.
proclamarea R.S.R.
Economie
MonedăRepublica Populară Română
Istoria României
Stema României
Acest articol este parte a unei serii
Preistoria pe teritoriul României
Epoca pietrei
Epoca bronzului
Epoca fierului
Dacia
Cultura și civilizația dacică
Războaiele daco-romane
Dacia romană
Originile românilor
Evul Mediu timpuriu în România
Formarea statelor medievale
Țările Române în Evul Mediu
Țara Românească
Principatul Moldovei
Dominația otomană
Țările Române la începutul epocii moderne
Epoca fanariotă
Modernizarea țărilor române
Regulamentul Organic
Revoluția Română de la 1848
Principatele Unite
Războiul de Independență
Regatul României
Primul Război Mondial
Unirea Basarabiei cu România
Unirea Bucovinei cu România
Unirea Banatului cu România
Unirea Transilvaniei cu România
Al Doilea Război Mondial
R.P. Română/R.P. Romînă
R.S. România
Revoluția Română din 1989
România Contemporană
Vezi și
Istoria românilor
Istoria militară a României
Istoriografia română

Portal România
 v  d   

Republica Populară Română (prescurtat: R.P.R.) a fost numele oficial purtat de statul român de la abdicarea forțată a Regelui Mihai I al României, eveniment petrecut pe 30 decembrie 1947, până la adoptarea constituției din 1965 care proclama Republica Socialistă România (R.S.R.), la 21 august 1965.

Din anul 1954[1], grafia numelui țării a fost schimbată în Republica Populară Romînă, conform normelor ortografice din acea perioadă. În anul 1963 s-a revenit la scrierea cu "â" a numelui țării[2]: Republica Populară Română.

Imnul de stat al Republicii Populare Române a fost Zdrobite cătușe, din 1948 până în 1953, schimbat apoi de Te slăvim, Românie! (care a rămas imn de stat și după proclamarea Republicii Socialiste România, până în anul 1977). Ambele au muzica scrisă de Matei Socor.