Ustrój polityczny Japonii

Ustrój polityczny Japonii – najważniejszymi organami władzy w Japonii są cesarz oraz parlament.

Inne języki