Singleton (wzorzec projektowy)

Singleton – kreacyjny wzorzec projektowy, którego celem jest ograniczenie możliwości tworzenia obiektów danej klasy do jednej instancji oraz zapewnienie globalnego dostępu do stworzonego obiektu. Niekiedy wzorzec uogólnia się do przypadku wprowadzenia pewnej maksymalnej liczby obiektów, jakie mogą istnieć w systemie[1]. Niektórzy programiści uznają go za antywzorzec, ponieważ łamie zasady projektowania obiektowego, często bywa nadużywany[2] lub sprowadza się do stworzenia obiektowego zamiennika dla zmiennej globalnej[3][4].

Przykład zastosowania

Rozważmy aplikację prowadzącą dla celów diagnostycznych dziennik zdarzeń. Poszczególne komponenty dodają wpis do dziennika, przekazując mu jego treść, natomiast dziennik określa, gdzie faktycznie zostanie on zapisany.

  1. Każdy komponent może uzyskać w dowolnym momencie dostęp do dziennika, zatem musi on być dostępny globalnie.
  2. To dziennik decyduje o tym, gdzie wpis zostanie faktycznie zapisany. Komponent musi jedynie przekazać jego treść. Oznacza to istnienie pojedynczej instancji dziennika.
  3. Z dziennika mogą również korzystać komponenty wielokrotnego użytku, zatem nie powinny one być zależne od mechanizmów udostępniania zasobów specyficznych dla danej aplikacji.

Możemy to zapewnić, implementując w dzienniku wzorzec singleton tak, aby mógł on we własnym zakresie zarządzać dostępem do siebie samego[2].

Inne języki