Języki dene-jenisejskie

Rozmieszczenie języków dene-jenisejskich w XVII wieku

Języki dene-jenisejskie – hipotetyczna rodzina języków używanych w Ameryce Północnej i na Syberii. Pokrewieństwo języków na-dene i jenisejskich zostało zaproponowane na sympozjum przez Edwarda Vajdę z Western Washington University w 2008 roku, a w 2010 hipoteza ukazała się w druku.

Po opublikowaniu hipoteza Vajdy została przychylnie, chociaż czasem z ostrożnością, zrecenzowana przez kilku specjalistów od języków na-dene i jenisejskich, w tym Michaela Kraussa, Jeffa Leera, Jamese Kariego i Heinricha Wernera, a także wielu szanowanych językoznawców, takich jak Bernard Comrie, Johanna Nichols, Victor Golla, Michael Fortescue, Eric Hamp i Bill Poser (Kari and Potter 2010:12)[1]. Znaczącym wyjątkiem jest krytyczna ocena wyrażona przez Lyle'a Campbella[2] i odpowiedź Vajdy[3] opublikowana pod koniec 2011, które jasno wskazują, że propozycja nie jest jeszcze w pełni ugruntowana. Dwie inne recenzje i uwagi do tomu zostały wydane w 2011 przez Keren Rice i Jareda Diamonda.

Podział

Nieliczni naukowcy do języków na-dene zaliczają również język haida, ale nie udowodniono pokrewieństwa z innymi etnolektami tej grupy[4][5]. Zatem wydaje się, że jest to język izolowany.

Inne języki