Imiona birmańskie

UCS Myanmar 1006.svgTa strona zawiera znaki Padauk Font.

Imionom birmańskim brak typowej dla większości współczesnych imion spotykanych w innych językach cechy seryjności. Birmańczycy nie posiadają tradycyjnego systemu patronimicznego ani matronimicznego, stąd też nie używają w ogóle nazwisk. Wiele imion może być też nadawanych dzieciom obojga płci. Możliwe są więc sytuacje, że małżonkowie mają identyczne imiona, a odróżniani są dzięki różnym zwrotom grzecznościowym. W kulturze birmańskiej ludzie mogą dowolnie zmieniać swoje imiona, często bez wiedzy administracji, odzwierciedlając w ten sposób zmiany zachodzące w ich życiu. Oprócz tego wielu Birmańczyków wykorzystuje zwroty grzecznościowe nadawane w określonych momentach życia, jako integralną część imienia. We współczesnej Birmie jednak wiele z tych tradycji ulega zmianie [1]

Inne języki