Wikipedia:Din første artikkel

Velkommen til Wikipedia! Her er noen ting du bør kjenne til før du lager din første leksikonartikkel. Vi forklarer noe av det som på engelsk kalles DOs and DON'Ts (hva man skal gjøre og hva man ikke skal gjøre) når du skriver en artikkel, og forteller deretter hvordan du lager en artikkel. Her er noen nyttige tips:

  1. Forsøk å redigere eksisterende artikler for å lære markeringsspråket som brukes på Wikipedia.
  2. Søk i Wikipedia først for å være sikker på at artikkelen om emnet ikke allerede eksisterer, og heller ikke under en annen tittel. Hvis artikkelen allerede finnes, kan du gjerne redigere den konstruktivt om du synes det trengs.
  3. Samle referanser både for kilder og for å demonstrere emnets relevans. Referanser til blogger, personlige nettsider, MySpace eller lignende teller ikke. Vi trenger pålitelige kilder.
  4. Tenk over om du vil be om tilbakemeldinger. Du kan på flere måter be om tilbakemeldinger på artikler du lager eller vil lage, for eksempel på artikkelens diskusjonsside eller din egen diskusjonsside. Hvis ingen svarer på artikkelens diskusjonsside, kan gå til Wikipedia:Torget og gjøre oppmerksom på at du har skrevet noen spørsmål på artikkelens diskusjonsside. Husk å lenke til artikkelens diskusjonsside når du skriver på Torget. Man kan også legge inn malen {{Hjelp meg}}, så kommer noen for å hjelpe.
  5. Tenk over om du først vil opprette artikkelen i ditt eget brukerrom (dvs. din brukerside eller en underside av brukersiden). Som registrert bruker kan du få ditt eget brukerrom. Du kan starte din nye artikkel der, på en underside; du kan få den i stand, ta deg tid, og be andre redaktører om hjelp til å arbeide med den, og ikke flytte den til «live»-Wikipedia før den er klar til det. Når artikkelen er klar, kan du flytte den til hovedrommet.
Husk at artikkelen du lager vil bli slettet hurtig hvis den ikke er akseptabel. Noen av Wikipedias brukere patruljerer alle sider som blir redigert eller opprettet.
Andre språk