Verdensarven i Spania

Markeringsstolpe langs pilegrimsveien
Alhambra
Ingangsporten til La Aljaferia
San Miguel de Lillo, Asturias

Verdensarven i Spania omfatter kultur- og naturminnesmerker som er ført opp på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder («Verdensarven») er en liste over natur- og kultursteder som har særlig betydning for menneskeheten. UNESCO fører listen, som stiller krav om at verdensarvområder skal vernes. UNESCOs liste over verdensarv er den mest utbredte miljøvernavtalen i verden.

Nedenstående liste tar for seg verdensarvsteder i Spania. Årstallene angir når stedet ble opptatt på listen.

Andre språk