Offentlig forvaltning

Offentlig forvaltning omfatter virksomheter som utfører og ivaretar forvaltningsmessige oppgaver og er del av den såkalte offentlige sektor. Statsforvaltningen og kommuneforvaltningen er en del av offentlig forvaltning.

  • definisjon av offentlig forvaltning i norsk statistikk for offentlig forvaltning
  • referanser

Definisjon av offentlig forvaltning i norsk statistikk for offentlig forvaltning

Offentlig forvaltning består av institusjoner som har lovgivende, rettslige og utøvede myndighet over andre aktører og enheter på gitte områder. Enheter med ansvar for produksjon og distribusjon av varer og tjenester til priser som ikke er økonomisk signifikante (lav grad av brukerbetaling) klassifiseres også som forvaltningsinstitusjoner. Enheter innenfor offentlig forvaltning har også rett til å pålegge andre institusjonelle enheter (bedrifter og husholdninger) å betale skatt.[1]

Andre språk