Mediterrant biom

Mediterrant biom
Chaparral, Santa Ynez Mountains, California

Det mediterrane biomet har sin største utbredelse rundt Middelhavet; dessuten i California, i de midtre delene av Chile, i den sørvestlige delen av Australia og i Kapp-provinsen i Sør-Afrika.

Andre språk