Liste over ISO-standarder

Dette er en delvis liste over noen ISO-standarder.

Noen av standardene produsert av ISO/gratis tilgjengelig.

ISO 1–ISO 999

  • ISO 3 (Preferred numbers -- Series of preferred numbers) Foretrukne tall
  • ISO 7 (Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads)
  • NS-ISO 9 Informasjon og dokumentasjon – Transkribering av kyrilliske tegn til latinske tegn – Slaviske og ikke slaviske språk (Information and documentation – Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters – Slavic and non-Slavic languages)
  • ISO 16:1975 (Acoustics – Standard tuning frequency (Standard musical pitch))
  • NS-ISO 31 Størrelser og enheter (Quantities and units)

  • NS-ISO 216 Skrivepapir og visse klasser trykksaker – Ferdigformater – A-serien og B-serien (Writing paper and certain classes of printed matter – Trimmed sizes – A and B series)

  • ISO 639, språkkoder
  • ISO 843 for transkripsjon fra greske bokstaver til latinske bokstaver.
Andre språk