Kosmopolitisk utbredelse

Spekkhogger er et eksempel på en art med tilnærmet kosmopolitisk utbredelse

En kosmopolitisk utbredelse eller kosmopolitisk distribusjon er et økologisk uttrykk som benyttes for å beskrive at en arts eller en biologisk gruppes forekomstareal og utbredelsesområde, for eksempel en familie eller slekt med global utbredelse.[1]

Eksempler på kosmopolitisk utbredelse er mennesket (Homo sapiens) og grupper av pattedyr, fugler, insekter, planter osv. I begrepet ligger det implisitt en avgrensning til det naturlige miljøet, typisk terrestrisk eller akvatisk. For eksempel finnes brugde i havet i områder med temperert klima, både på den sørlige og den nordlige halvkule, men ikke i tropene og ikke i ferskvann.

Begrepet kosmopolitt stammer fra gresk (kosmos, «(verdens)orden»; polites, «borger») og brukes for å understreke at det som omtales gjelder globalt. Når begrepet brukes om personer, er en kosmopolitt en verdensborger.

  • referanser

Referanser

  1. ^ Ian F. Spellerberg & John William David Sawyer, red. (1999). «Ecological patterns and types of species distribution». An Introduction to Applied Biogeography. Cambridge University Press. s. 108–132. ISBN 978-0-521-45712-5. 
Andre språk