Group captain

Gradens distinksjoner på Royal Air Forces tjenesteuniform: fire galoner

Group captain (forkortet Gp Capt eller Grp Cpt) er en offisers grad i flere lands flyvåpen. Den oppsto og er stadig i bruk i Royal Air Force, og brukes også i en rekke andre flyvåpen med historiske britiske tradisjoner. I tillegg brukes den tidvis som engelsk oversettelse av tilsvarende grad i land med en ikke-britisk, flyvåpen-spesifikk gradstruktur.

I NATO har graden kode OF-5 i henhold til STANAG 2116.

Graden tilsvarer captain (kaptein) i Royal Navy og colonel (oberst) i British Army. Den er lavere enn air commodore og høyere enn wing commander.

Andre språk
Ελληνικά: Σμήναρχος
English: Group captain
français: Group captain
Bahasa Melayu: Grup Kapten
українська: Груп-кептен