Deweys desimalklassifikasjon

Deweys desimalklassifikasjon (DDK, også kalt Deweysystemet) er et system for klassifikasjon av bøker og andre informasjonsbærende medier, brukt av bibliotek i Norge og flere andre land. Systemet ble utviklet av den amerikanske bibliotekaren Melvil Dewey (18511931) i 1876, og ble introdusert i Norge av Haakon Nyhuus.

Systemet har i prinsippet internasjonal utbredelse. Det brukes i folke-, skole- og mange fagbibliotek i Norge, i en tillempet versjon i Danmark, men bare i liten grad i Sverige.

I USA arbeider bibliotekene nå etter 22. utgave av DDK. I Norge brukes 5. forkortede norske utgave; denne ble utgitt i 2002 av Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) med 21. amerikanske utgave som kilde.

Hovedinndelingen

Systemet er delt inn i ti hovedkategorier:

Systemet videreinndeles i titallsgrupper (derav desimalklassifikasjon), hvor det siste nummeret (9) typisk er et "andre sider ved faget"-kapittel. Ingen notasjon (emnekode) er kortere enn tre siffer. Dersom emnet er meget generelt, tilføyes én eller to 0. Dersom notasjonen er lenger enn tre siffer, settes det et punktum etter tredje siffer.

De fleste notasjoner kan videreinndeles med suffikser som er gjennomgående i systemet, den mest brukte suffiksformen gjelder geografi: Norsk historie: 948.1 ; norsk kirkehistorie 274.81; norsk fauna: 591.481.

Andre språk
Bahasa Indonesia: Klasifikasi Desimal Dewey
Simple English: Dewey Decimal System
srpskohrvatski / српскохрватски: Deweyjeva decimalna klasifikacija