Barnepornografi

Barnepornografi eller barneporno er pornografi der barn er objektene som seksualiseres. Slik fremstilling betraktes som et seksuelt overgrep mot barn. Interpol definerer barnepornografi som «dokumentasjon av overgrep mot barn» og ikke som pornografi i vanlig forstand.[1] Materialet omtales idag gjennomgående som «overgrepsmateriale» eller «materiale som omhandler seksuell utnytting av barn». De straffbare forholdene som avbildes kan være ymse i natur, alt fra rene poseringsbilder med barn i seksuelle posisjoner, til penetrasjon av anus, vagina eller oralt, tortur og omgang med dyr. Innenfor overgrepsmaterialet finnes alle sjangre som i annen pornografi.

Produksjonen av overgrepsmateriale foretas primært privat, for nærmest utelukkende spredning via Internett, men det finnes også kommersielle aktører med profesjonelle nettsteder og betalingsløsninger. Disse er rapportert til globalt å omsette for 120 milliarder kroner årlig.[2]

Produksjon, besittelse og distribusjon av barneporno er i Norge straffbart etter Straffeloven § 311, sist endret 20. mai 2005, med fengsel inntil tre år, men lengre hvis del av organisert virksomhet.

Det har vært en rekke store aksjoner mot besittere og distributører av slikt materiale i Norge og Norden, for eksempel i 2004 i (Operasjon Enea), der 351 personer fra hele Norden ble siktet. Resultatet av Enea ble 253 straffesaker med 149 domfellelser og flere forelegg. [3]

Andre språk