Singleton (ontwerppatroon)

Singleton is een ontwerppatroon om het aantal objecten van een bepaalde klasse tot één te beperken. Met dit ontwerppatroon is het mogelijk om de toegang tot bepaalde systeembronnen altijd via één object te laten gaan.

Een toepassing van de singleton is bijvoorbeeld het maken van unieke identificatienummers binnen een programma. Om er altijd zeker van te zijn dat elk identificatienummer uniek is, is het handig om dit door één enkel object te laten genereren. Dit is dan een singleton.

Een singleton wordt gemaakt door een klasse te definiëren met een methode die een nieuw object aanmaakt als het nog niet bestaat en een bestaand object teruggeeft als er al wel een dergelijk object bestaat.

In andere talen