Het recht op luiheid

Paul Lafargue, Le droit à la paresse

Het recht op luiheid (oorspronkelijk in het Frans Le droit à la paresse) is een pamflettistisch werkje van de Franse socialist Paul Lafargue uit de jaren 80 van de 19e eeuw ter weerlegging van het recht op werk zoals dat was opgeëist in de revolutie van 1848. Het is Lafargues bekendste werk. Eerst verscheen het in 1880/'81 het tijdschrift L'Égalité en in 1883 als brochure.