ഡിമിത്രിയസ് I

ഡിമിത്രിയസ് I

സിറിയയിലെ സെല്യൂസിദ് വംശജനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഡിമിത്രിയസ് I. ബി. സി. 162-ഓടെ ഭരണാധിപനായി. പിതാവായ സെല്യൂക്കസ് നാലാമന്റെ കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം ജാമ്യത്തടവുകാരനായി റോമിലേക്ക് അയയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെവച്ച് ഗ്രീക്ക് നയതന്ത്രജ്ഞനും ചരിത്രകാരനുമായ പൊളീബിയസുമായി സൗഹൃദത്തിലായി. പിതാവിന്റെ മരണശേഷം അമ്മാവനായ ആന്റിയോക്കസ് നാലാമൻ ഭരണാധികാരിയായപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിന് സിറിയയിൽ മടങ്ങിയെത്താനായില്ല. ആന്റിയോക്കസ് മരണമടഞ്ഞശേഷം സിറിയൻ സിംഹാസനത്തിൽ തനിക്കുള്ള അവകാശം സ്ഥാപിക്കാനായി ബി. സി. 163-ഓടെ അവിടേക്കു മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.

രാജാവിനു സ്വാഗതം

മടങ്ങിപ്പോകാൻ റോമൻ സെനറ്റ് അനുവാദം നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹം പൊളീബിയസിന്റെ സഹായത്തോടെ അവിടെനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് നാട്ടിലെത്തി. സിറിയൻ ജനതയും സൈന്യവും ഡിമിത്രിയസിനെ നിയമാനുസൃത രാജാവായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. എങ്കിലും, അവിടെ രാജാവായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ടിമാർക്കസിനെ തോൽപ്പിച്ചശേഷം (161-160) മാത്രമേ ഡിമിത്രിയസിന് അധികാരം പൂർണമായും കയ്യടക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഈ വിജയത്തോടെ സോട്ടർ (രക്ഷകൻ) എന്ന പേരിൽ ഇദ്ദേഹം അറിപ്പെട്ടു. റോമൻ സെനറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തെ അധികം വൈകാതെ രാജാവായി അംഗീകരിച്ചു. ഭരണത്തിലിരിക്കെ ഈജിപ്തിലെയും പെർഗാമിലെയും രാജാക്കന്മാരുടെ ശത്രുത ഇദ്ദേഹത്തിനു നേരിടേണ്ടിവന്നു. സിറിയയിൽ ഭരണാവകാശമുന്നയിച്ചിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ബലാസ് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ ബി. സി. 150-ലെ യുദ്ധത്തിൽ ഡിമിത്രിയസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഡിമിത്രിയസ് കൊല്ലപ്പെട്ടു.

Other Languages