Teny malagasy ofisialy

Teny Malagasy ofisialydia tsy teny merina akory fa teny iray izay natao hifandraisn'ny faritra 22 eto Madagasikara. Izy io dia teny iray izay manana ny maha izy azy ary tena manan-danja ,ary dia ny Mpanoratra , ny Mpikabary ...... no tena mpampiasa azy io , ary ny ankamaroan'ireo boky natonta hatramin'izay dia amin'ny teny Malagasy ofisialy avokoa.

Other Languages