ಯುರೇನಸ್
English: Uranus

ಯುರೇನಸ್ Astronomical symbol of Uranus
The planet Uranus

Uranus, as seen by Voyager 2

ಆವಿಷ್ಕಾರ
ಆವಿಷ್ಕಾರಕವಿಲಿಯಂ ಹರ್ಷೆಲ್
ಆವಿಷ್ಕಾರದ ದಿನಾಂಕಮಾರ್ಚ್ ೧೩, ೧೭೮೧
ಕಕ್ಷೆಯ ಗುಣಗಳು
ದೀರ್ಘಾರ್ಧ ಅಕ್ಷ೨,೮೭೦,೯೭೨,೨೨೦ ಕಿ.ಮೀ.
೧೯.೧೯೧ ೨೬೩ ೯೩ AU
ಕಕ್ಷೆಯ ಪರಿಧಿ೧೮.೦೨೯ ಶತಕೋಟಿ ಕಿ.ಮೀ
೧೨೦.೫೧೫ AU
ಕಕ್ಷೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಚ್ಯುತಿ೦.೦೪೭ ೧೬೭ ೭೧
ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರ೨,೭೩೫,೫೫೫,೦೩೫ ಕಿ.ಮೀ.
೧೮.೨೮೬ ೦೫೫ ೯೬ AU
ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರ೩,೦೦೬,೩೮೯,೪೦೫ ಕಿ.ಮೀ.
೨೦.೦೯೬ ೪೭೧ ೯೦ AU
ಕಕ್ಷೀಯ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕಾಲ೩೦,೭೦೭.೪೮೯೬ ದಿನ
(೮೪.೦೭ a)
en:Synodic period೩೬೯.೬೫ ದಿನ
ಸರಾಸರಿ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗ೬.೭೯೫ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ
ಗರಿಷ್ಠ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗ೭.೧೨೮ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ
ಕನಿಷ್ಠ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗ೬.೪೮೬ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ
ಓರೆ೦.೭೬೯ ೮೬°
(ಸೂರ್ಯನ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆಗೆ ೬.೪೮°)
Longitude of the
ascending node
೭೪.೨೨೯ ೮೮°
Argument of the
perihelion
೯೬.೭೩೪ ೩೬°
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ೨೭
ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆಯ ವ್ಯಾಸ೫೧,೧೧೮ ಕಿ.ಮೀ.
(ಭೂಮಿಯ ೪೦೦.೭%)
ಧ್ರುವಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಸ೪೯,೯೪೬ ಕಿ.ಮೀ.
(ಭೂಮಿಯ ೩೯೨.೯%)
Oblateness೦.೦೨೨೯
ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ೮.೦೮೪×೧೦ ಕಿ.ಮೀ.
(ಭೂಮಿಯ ೧೫೮೪.೯%)
ಗಾತ್ರ೬.೮೩೪×೧೦೧೩ ಕಿ.ಮೀ.
(ಭೂಮಿಯ ೬೩೦೮.೬%)
ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ೮.೬೮೩೨×೧೦೨೫ kg
(ಭೂಮಿಯ ೧೪೫೩.೬%)
ಸರಾಸರಿ ಸಾಂದ್ರತೆ೧.೩೧೮ ಗ್ರಾಂ./ಸೆಂ.ಮೀ.
ಸಮಭಾಜಕದ ಬಳಿ ಗುರುತ್ವ೮.೬೯ m/s
(೦.೮೮೬ g)
ಮುಕ್ತಿ ವೇಗ೨೧.೨೯ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ
ಅಕ್ಷೀಯ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕಾಲ೦.೭೧೮ ೩೩ ದಿನ (೧೭ ಘಂ ೧೪ ನಿ ೨೪ ಕ್ಷ)
ಅಕ್ಷೀಯ ಪರಿಭ್ರಮಣ ವೇಗ೨.೫೯ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ = ೯೩೨೦ ಕಿ.ಮೀ./ಘಂ. (ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ)
ಅಕ್ಷದ ಓರೆ೯೭.೭೭°
Right ascension
of North pole
೭೭.೩೧° (೫ h ೯ min ೧೫ s)
Declination+೧೫.೧೭೫°
ಪ್ರತಿಫಲನಾಂಶ೦.೫೧
ಮೋಡ ಪದರದ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ೫೫ ಕೆ.
ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನ
minmeanmax
೫೯ ಕೆ೬೮ ಕೆ.N/A
AdjectiveUranian
ವಾಯುಮಂಡಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ೧೨೦ kPa (ಮೋಡದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ)
ಜಲಜನಕ೮೩%
ಹೀಲಿಯಂ೧೫%
Methane೧.೯೯%
Ammonia೦.೦೧%
Ethane೦.೦೦೦೨೫%
Acetylene೦.೦೦೦೦೧%
ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್
Hydrogen sulfide
trace
ಈ ಚೌಕ: 

ಯುರೇನಸ್ - ಸೂರ್ಯನಿಂದ ೭ನೇ ಗ್ರಹ. ಅನಿಲರೂಪಿಯಾದ ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹವು ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ೩ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ೪ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದ ದೇವತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಪೂರ್ವಜನಾದ ಗ್ರೀಕ್ ದೇವತೆ ಯುರೇನಸ್ನ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದ ಏಕಮಾತ್ರ ಗಗನನೌಕೆಯೆಂದರೆ ನಾಸಾ ೧೯೮೬ರಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸಿದ ವಾಯೇಜರ್ ೨ . ನೆಪ್ಚೂನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯೇಜರ್ ನೌಕೆಯು ಜನವರಿ ೨೪, ೧೯೮೬ರಂದು ಯುರೇನಸ್‌ನ ಸಮೀಪ ಹಾದುಹೋಯಿತು. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಯುರೇನಸ್‌ನತ್ತ ಹೋಗುವ ಇನ್ನಾವ ಯಾತ್ರೆಗಳೂ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾದ ಮೊದಲ ಗ್ರಹ ಯುರೇನಸ್. ವಿಲಿಯಮ್ ಹರ್ಷೆಲ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ೩೧, ೧೭೮೧ ರಂದು ಈ ಗ್ರಹವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು; ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು (ಬುಧದಿಂದ ಶನಿಯವರೆಗೆ) ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ, ಯುರೇನಸ್‌ನ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಸೌರಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲ್ಲದೆ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ (telescope) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಗ್ರಹ ಯುರೇನಸ್.

Other Languages
Afrikaans: Uranus
Alemannisch: Uranus (Planet)
አማርኛ: ኡራኑስ
aragonés: Urano (planeta)
Ænglisc: Uranus
العربية: أورانوس
مصرى: اورانوس
অসমীয়া: ইউৰেনাচ
asturianu: Uranu (planeta)
azərbaycanca: Uran (planet)
تۆرکجه: اورانوس
башҡортса: Уран (планета)
Bali: Uranus
Boarisch: Uranus (Planet)
žemaitėška: Orans
беларуская: Уран (планета)
беларуская (тарашкевіца)‎: Уран
български: Уран (планета)
भोजपुरी: यूरेनस ग्रह
bosanski: Uran
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Tiĕng-uòng-sĭng
нохчийн: Уран
کوردی: یۆرانۆس
čeština: Uran (planeta)
kaszëbsczi: Ùran
Zazaki: Uranus
डोटेली: अरुणग्रह
emiliàn e rumagnòl: Uràn
English: Uranus
Esperanto: Urano (planedo)
español: Urano (planeta)
euskara: Urano
estremeñu: Uranu (praneta)
فارسی: اورانوس
suomi: Uranus
føroyskt: Uranus
Nordfriisk: Uranus
Frysk: Uranus
贛語: 天王星
kriyòl gwiyannen: Iranis (planèt)
galego: Urano
Avañe'ẽ: Uráno
ગુજરાતી: યુરેનસ (ગ્રહ)
Gaelg: Uraanus
客家語/Hak-kâ-ngî: Thiên-vòng-sên
Hawaiʻi: Hele‘ekela
עברית: אורנוס
हिन्दी: अरुण (ग्रह)
Fiji Hindi: Arungrah
hrvatski: Uran
Kreyòl ayisyen: Iranis (planèt)
magyar: Uránusz
interlingua: Urano
Bahasa Indonesia: Uranus
Ilokano: Urano
Ido: Urano
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut: ᐅᕌᓄᔅ
日本語: 天王星
Patois: Yuurienos
la .lojban.: uranos
Jawa: Uranus
ქართული: ურანი
Qaraqalpaqsha: Uran (planeta)
Kabɩyɛ: Uranisi
Kongo: Uranus
ភាសាខ្មែរ: ភពអ៊ុយរ៉ានុស
한국어: 천왕성
kurdî: Ûranûs
kernowek: Ouran (planet)
Кыргызча: Уран (планета)
Lëtzebuergesch: Uranus (Planéit)
Lingua Franca Nova: Urano
lumbaart: Urano (pianeta)
lietuvių: Uranas (planeta)
मैथिली: अरुण ग्रह
Basa Banyumasan: Uranus
Malagasy: Oranosy
македонски: Уран (планета)
മലയാളം: യുറാനസ്
Bahasa Melayu: Uranus
Mirandés: Ourano
မြန်မာဘာသာ: ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်
مازِرونی: اورانوس
Napulitano: Urano
Plattdüütsch: Uranus (Planet)
Nedersaksies: Uranus (planeet)
नेपाली: अरुणग्रह
Nederlands: Uranus (planeet)
norsk nynorsk: Planeten Uranus
norsk: Uranus
ߒߞߏ: ߛߊ߲ߕߌ߮
Diné bizaad: Yoowéinis
Livvinkarjala: Uranus
ଓଡ଼ିଆ: ଇଉରେନ୍ସେ
Kapampangan: Uranus
polski: Uran
Piemontèis: Uran (pianeta)
پنجابی: یورینس
پښتو: اورانوس
português: Urano (planeta)
rumantsch: Uranus (planet)
romani čhib: Rahor
română: Uranus
armãneashti: Uranus
русиньскый: Уран (планета)
संस्कृतम्: युरेनस्-ग्रहः
саха тыла: Ураан (планета)
sicilianu: Uranu (pianeta)
Scots: Uranus
سنڌي: يورينس
davvisámegiella: Uranus
srpskohrvatski / српскохрватски: Uran (planeta)
සිංහල: යු‍රේනස්
Simple English: Uranus
slovenčina: Urán (planéta)
slovenščina: Uran (planet)
Soomaaliga: Uraano
српски / srpski: Уран
Sesotho: Yuranese
Seeltersk: Uranus
Sunda: Uranus
svenska: Uranus
Kiswahili: Uranus
ślůnski: Ůrůn
தமிழ்: யுரேனசு
తెలుగు: యురేనస్
Türkmençe: Uran (planeta)
Tagalog: Urano
Tok Pisin: Yurenes (planet)
Türkçe: Uranüs
татарча/tatarça: Уран (планета)
тыва дыл: Уран
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: ئۇران (پلانىت)
українська: Уран (планета)
اردو: یورینس
oʻzbekcha/ўзбекча: Uran (sayyora)
vepsän kel’: Uran (planet)
Tiếng Việt: Sao Thiên Vương
West-Vlams: Uranus
Volapük: Uranud
Winaray: Urano
Wolof: Uraanus
吴语: 天王星
მარგალური: ურანი (პლანეტა)
ייִדיש: אוראנוס
Yorùbá: Úránù
中文: 天王星
文言: 天王星
Bân-lâm-gú: Thian-ông-chheⁿ
粵語: 天王星
isiZulu: UYurenasi