ಆಫ್ರಿಕಾ

ಆಫ್ರಿಕ

ಆಫ್ರಿಕಾ - ಪ್ರಪಂಚದ ಏಳು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು, ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು

ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಟಿತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಆಫ್ರಿಕದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭೂಪಟ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಆಫ್ರಿಕ
ಪ್ರಾಂತ್ಯ / ರಾಷ್ಟ್ರ [೧] ಮತ್ತು
ಧ್ವಜ
ಅಳತೆ (ಚದುರ ಕಿ.ಮಿ.) ಜನಸಂಖ್ಯೆ
(೨೦೦೨ರ ಅಂದಾಜು)
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ರಾಜಧಾನಿ
ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕ:
Flag of the British Indian Ocean Territory.svg ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ವಸಾಹತು 60 ~3,500 58.3 None
Flag of Burundi.svg ಬುರುಂಡಿ 27,830 6,373,002 229.0 ಬುಜುಮ್ಬುರ
Flag of the Comoros.svg ಕೊಮೊರೊಸ್ 2,170 614,382 283.1 ಮೊರೊನಿ
Flag of Djibouti.svg ದ್ಜಿಬೂಟಿ 23,000 472,810 20.6 ದ್ಜಿಬೂಟಿ ನಗರ
Flag of Eritrea.svg ಎರಿಟ್ರಿಯ 121,320 4,465,651 36.8 ಆಸ್ಮಾರ
Flag of Ethiopia.svg ಇತಿಯೋಪಿಯ 1,127,127 67,673,031 60.0 ಅಡ್ಡಿಸ್ ಅಬ್ಬಾಬಾ
Flag of Kenya.svg ಕೀನ್ಯಾ 582,650 31,138,735 53.4 ನೈರೋಬಿ
Flag of Madagascar.svg ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ 587,040 16,473,477 28.1 ಅನ್ಟನನರಿವೊ
Flag of Malawi.svg ಮಾಲಾವಿ 118,480 10,701,824 90.3 ಲಿಲೊಂಗ್ವೆ
Flag of Mauritius.svg ಮಾರಿಶಸ್ 2,040 1,200,206 588.3 ಪೋರ್ಟ್ ಲೂಯಿ
Flag of France.svg ಮಯೋಟ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) 374 170,879 456.9 ಮಾಮೌದ್ಜು
Flag of Mozambique.svg ಮೊಜಾಮ್ಬಿಕ್ 801,590 19,607,519 24.5 ಮಪುತೊ
Flag of France.svg ರೆಯುನಿಯನ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) 2,512 743,981 296.2 ಸೇಂಟ್ ಡೆನಿಸ್
Flag of Rwanda.svg ರ್ವಾಂಡ 26,338 7,398,074 280.9 ಕಿಗಾಲಿ
Flag of Seychelles.svg ಸೆಶೆಲ್ಸ್ 455 80,098 176.0 ವಿಕ್ಟೋರಿಯ
Flag of Somalia.svg ಸೊಮಾಲಿಯಾ 637,657 7,753,310 12.2 ಮೊಗಡಿಶು
Flag of Tanzania.svg ಟಾನ್ಜೇನಿಯ 945,087 37,187,939 39.3 ಡೊಡೊಮ
Flag of Uganda.svg ಉಗಾಂಡ 236,040 24,699,073 104.6 ಕಂಪಾಲ
Flag of Zambia.svg ಜಾಂಬಿಯ 752,614 9,959,037 13.2 ಲುಸಾಕ
Flag of Zimbabwe.svg ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 390,580 11,376,676 29.1 ಹರಾರೆ
ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕ:
Flag of Angola.svg ಅಂಗೋಲ 1,246,700 10,593,171 8.5 ಲುಆಂಡ
Flag of Cameroon.svg ಕ್ಯಾಮೆರೂನ್ 475,440 16,184,748 34.0 ಯಓಂಡೆ
Flag of the Central African Republic.svg ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯ 622,984 3,642,739 5.8 ಬಂಗುಯ್
Flag of Chad.svg ಚಾಡ್ 1,284,000 8,997,237 7.0 ನ್'ಡ್ಜಮೇನ
Flag of the Republic of the Congo.svg ಕಾಂಗೋ 342,000 2,958,448 8.7 ಬ್ರಾಜವಿಲ್
Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg ಲೋಕತಂತ್ರಿಕ ಕಾಂಗೋ ಗಣರಾಜ್ಯ 2,345,410 55,225,478 23.5 ಕಿನ್ಶಾಸ
Flag of Equatorial Guinea.svg ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆಯ ಗಿನಿ 28,051 498,144 17.8 ಮಾಲಬೊ
Flag of Gabon.svg ಗಬೋನ್ 267,667 1,233,353 4.6 ಲಿಬ್ರವಿಲ್
Flag of Sao Tome and Principe.svg ಸಾವೊ ಟೋಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ 1,001 170,372 170.2 ಸಾವೊ ಟೋಮೆ
ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕ:
Flag of Algeria.svg ಅಲ್ಜೀರಿಯ 2,381,740 32,277,942 13.6 ಅಲ್ಜೇರ್ಸ್
Flag of Egypt.svg ಈಜಿಪ್ಟ್[೨] 1,001,450 70,712,345 70.6 ಕೈರೊ
Flag of Libya.svg ಲಿಬ್ಯ 1,759,540 5,368,585 3.1 ಟ್ರಿಪೊಲಿ
Flag of Morocco.svg ಮೊರಾಕೊ 446,550 31,167,783 69.8 ರಾಬಾತ್
Flag of Sudan.svg ಸುಡಾನ್ 2,505,810 37,090,298 14.8 ಖಾರ್ತೂಮ್
Flag of Tunisia.svg ಟುನೀಸಿಯ 163,610 9,815,644 60.0 ಟುನೀಸ್
Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg ಪಶ್ಚಿಮ ಸಹಾರ (ಮೊರಾಕೊ)[೩] 266,000 256,177 1.0 ಎಲ್ ಆಇಯುನ್
ದಕ್ಷಿಣ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳ ಆಧೀನತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕದ ದೇಶಗಳು:
Flag of the Canary Islands.svg ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳು (ಸ್ಪೇನ್)[೪] 7,492 1,694,477 226.2 Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Cruz de Tenerife
Flag Ceuta.svg ಚೀವ್ಟಾ (ಸ್ಪೇನ್)[೫] 20 71,505 3,575.2
Flag of Madeira.svg ಮದೀರ ದ್ವೀಪಗಳು (ಪೋರ್ಚುಗಲ್)[೬] 797 245,000 307.4 Funchal
Flag of Melilla.svg ಮೆಲಿಯ್ಯ (ಸ್ಪೇನ್)[೭] 12 66,411 5,534.2
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ:
Flag of Botswana.svg ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ 600,370 1,591,232 2.7 ಗಾಬೊರೋನ್
Flag of Lesotho.svg ಲೆಸೊಥೊ 30,355 2,207,954 72.7 ಮಸೇರು
Flag of Namibia.svg ನಮೀಬಿಯ 825,418 1,820,916 2.2 ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
Flag of South Africa.svg ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ 1,219,912 43,647,658 35.8 Bloemfontein, Cape Town, Pretoria[೮]
Flag of Swaziland.svg ಸ್ವಾಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ 17,363 1,123,605 64.7 ಮ್ಬಾಬನೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕ:
Flag of Benin.svg ಬೆನಿನ್ 112,620 6,787,625 60.3 ಪೋರ್ಟೊ-ನೋವೊ
Flag of Burkina Faso.svg ಬುರ್ಕೀನ ಫಾಸೊ 274,200 12,603,185 46.0 ಉಅಗಡೊಗೊ
Flag of Cape Verde.svg ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ 4,033 408,760 101.4 ಪ್ರಾಯಿಅ
Flag of Côte d'Ivoire.svg ಕೋತ್ ದ್'ಇವ್ವಾರ್ 322,460 16,804,784 52.1 ಅಬಿದ್ಜಾನ್, ಯಮೌಸ್ಸುಕ್ರೊ[೯]
Flag of The Gambia.svg ಗ್ಯಾಂಬಿಯ 11,300 1,455,842 128.8 ಬಾಂಜುಲ್
Flag of Ghana.svg ಘಾನ 239,460 20,244,154 84.5 ಅಕ್ಕ್ರಾ
Flag of Guinea.svg ಗಿನಿ 245,857 7,775,065 31.6 ಕೊನಕ್ರಿ
Flag of Guinea-Bissau.svg ಗಿನಿ-ಬಿಸೌ 36,120 1,345,479 37.3 Bissau
Flag of Liberia.svg ಲೈಬೀರಿಯ 111,370 3,288,198 29.5 ಮಾನ್ರೋವಿಯ
Flag of Mali.svg ಮಾಲಿ 1,240,000 11,340,480 9.1 Bamako
Flag of Mauritania.svg ಮೌರಿಟೇನಿಯ 1,030,700 2,828,858 2.7 Nouakchott
Flag of Niger.svg ನೈಜರ್ 1,267,000 10,639,744 8.4 ನಿಯಾಮೆ
Flag of Nigeria.svg ನೈಜೀರಿಯ 923,768 129,934,911 140.7 ಅಬೂಜ
Flag of Saint Helena.svg ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೇನ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್)
( ಅಸೆನ್ಷನ್ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷ್ಟಾನ್ ದ ಕುನ್ಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ)
410 7,317 17.8 ಜೇಮ್ಸ್ ಟೌನ್
Flag of Senegal.svg ಸೆನೆಗಲ್ 196,190 10,589,571 54.0 ಡಕಾರ್
Flag of Sierra Leone.svg ಸಿಯೆರ್ರಾ ಲಿಯೋನ್ 71,740 5,614,743 78.3 ಫ್ರೀಟೌನ್
Flag of Togo.svg ಟೊಗೊ 56,785 5,285,501 93.1 ಲೊಮೆ
ಒಟ್ಟು 30,305,053 842,326,984 27.8

'''''''ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇತಿಹಾಸ:

Other Languages
Acèh: Afrika
адыгабзэ: Африкэ
Afrikaans: Afrika
Akan: Afrika
Alemannisch: Afrika
አማርኛ: አፍሪቃ
aragonés: Africa
Ænglisc: Affrica
العربية: أفريقيا
ܐܪܡܝܐ: ܐܦܪܝܩܐ
مصرى: افريقيا
অসমীয়া: আফ্ৰিকা
asturianu: África
авар: Африка
Aymar aru: Aphrika
azərbaycanca: Afrika
تۆرکجه: آفریقا
башҡортса: Африка
Boarisch: Afrika
žemaitėška: Afrėka
Bikol Central: Aprika
беларуская: Афрыка
беларуская (тарашкевіца)‎: Афрыка
български: Африка
भोजपुरी: अफिरका
Bislama: Afrika
Bahasa Banjar: Aprika
bamanankan: Afrika
বাংলা: আফ্রিকা
བོད་ཡིག: ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ།
brezhoneg: Afrika
bosanski: Afrika
буряад: Африка
català: Àfrica
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Hĭ-ciŭ
нохчийн: Африка
Cebuano: Aprika
ᏣᎳᎩ: ᎬᎿᎦᏍᏛ
Tsetsêhestâhese: Mo'hetaneho'e
کوردی: ئەفریقا
corsu: Africa
qırımtatarca: Afrika
čeština: Afrika
kaszëbsczi: Afrika
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ: Афрїка
Чӑвашла: Африка
Cymraeg: Affrica
dansk: Afrika
Deutsch: Afrika
Thuɔŋjäŋ: Apirïka
Zazaki: Afrika
dolnoserbski: Afrika
डोटेली: अफ्रिका
ཇོང་ཁ: ཨཕ་རི་ཀ་
Ελληνικά: Αφρική
English: Africa
Esperanto: Afriko
español: África
eesti: Aafrika
euskara: Afrika
estremeñu: África
فارسی: آفریقا
Fulfulde: Afirik
suomi: Afrikka
Võro: Afriga
føroyskt: Afrika
français: Afrique
arpetan: Africa
Nordfriisk: Afrikoo
furlan: Afriche
Frysk: Afrika
Gaeilge: An Afraic
Gagauz: Afrika
贛語: 非洲
Gàidhlig: Afraga
galego: África
گیلکی: آفریقا
Avañe'ẽ: Áfrika
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni: आफ्रिका खंड
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺: 𐌰𐍆𐍂𐌹𐌺𐌰
ગુજરાતી: આફ્રિકા
Gaelg: Yn Affrick
Hausa: Afirka
客家語/Hak-kâ-ngî: Fî-chû
Hawaiʻi: ʻApelika
עברית: אפריקה
हिन्दी: अफ़्रीका
Fiji Hindi: Africa
hrvatski: Afrika
hornjoserbsce: Afrika
Kreyòl ayisyen: Afrik
magyar: Afrika
Հայերեն: Աֆրիկա
interlingua: Africa
Bahasa Indonesia: Afrika
Interlingue: Africa
Igbo: Eluàlà
Ilokano: Aprika
ГӀалгӀай: Африка
Ido: Afrika
íslenska: Afríka
italiano: Africa
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut: ᐊᑉᕆᖄ
日本語: アフリカ
Patois: Afrika
la .lojban.: frikytu'a
Basa Jawa: Afrika
ქართული: აფრიკა
Qaraqalpaqsha: Afrika
Taqbaylit: Tafrikt
Адыгэбзэ: Африкэ
Kongo: Afelika
Gĩkũyũ: Abĩrika
қазақша: Африка
kalaallisut: Afrika
ភាសាខ្មែរ: អាហ្វ្រិក
한국어: 아프리카
Перем Коми: Африка
къарачай-малкъар: Африка
कॉशुर / کٲشُر: اَفریٖقہ
kurdî: Afrîka
коми: Африка
kernowek: Afrika
Кыргызча: Африка
Latina: Africa
Ladino: Afrika
Lëtzebuergesch: Afrika
лезги: Африка
Lingua Franca Nova: Africa
Luganda: Afirika
Limburgs: Afrika
Ligure: Africa
lumbaart: Africa
lingála: Afríka
لۊری شومالی: آفریقا
lietuvių: Afrika
latgaļu: Afrika
latviešu: Āfrika
मैथिली: अफ्रिका
Basa Banyumasan: Afrika
мокшень: Африк
Malagasy: Afrika
олык марий: Африка
Māori: Āwherika
македонски: Африка
മലയാളം: ആഫ്രിക്ക
монгол: Африк
मराठी: आफ्रिका
кырык мары: Африка
Bahasa Melayu: Afrika
Malti: Afrika
Mirandés: África
မြန်မာဘာသာ: အာဖရိက
مازِرونی: آفریقا
Dorerin Naoero: Aprika
Nāhuatl: Africa
Napulitano: Africa
Plattdüütsch: Afrika
Nedersaksies: Afrika
नेपाली: अफ्रिका
नेपाल भाषा: अफ्रिका
Nederlands: Afrika
norsk nynorsk: Afrika
norsk: Afrika
Novial: Afrika
Nouormand: Afrique
Sesotho sa Leboa: Afrika
Chi-Chewa: Africa
occitan: Africa
Livvinkarjala: Afriekku
Oromoo: Afrikaa
ଓଡ଼ିଆ: ଆଫ୍ରିକା
Ирон: Африкæ
ਪੰਜਾਬੀ: ਅਫ਼ਰੀਕਾ
Pangasinan: Afrika
Kapampangan: Aprika
Papiamentu: Afrika
Picard: Afrike
Deitsch: Afrikaa
Norfuk / Pitkern: Afreka
polski: Afryka
Piemontèis: Àfrica
پنجابی: افریقہ
Ποντιακά: Αφρικήν
پښتو: افريقا
português: África
Runa Simi: Aphrika
rumantsch: Africa
Romani: Afrika
Kirundi: Bufirika
română: Africa
armãneashti: Africa
tarandíne: Afriche
русский: Африка
русиньскый: Африка
Kinyarwanda: Afurika
संस्कृतम्: आफ्रिकाखण्डः
саха тыла: Африка
sardu: Àfrica
sicilianu: Àfrica
Scots: Africae
سنڌي: آفريڪا
davvisámegiella: Afrihká
Sängö: Afrîka
srpskohrvatski / српскохрватски: Afrika
Simple English: Africa
slovenčina: Afrika
slovenščina: Afrika
Gagana Samoa: Aferika
chiShona: Africa
Soomaaliga: Afrika
shqip: Afrika
српски / srpski: Африка
Sranantongo: Afrka
SiSwati: Í-Afríka
Sesotho: Afrika
Seeltersk: Afrikoa
Basa Sunda: Afrika
svenska: Afrika
Kiswahili: Afrika
ślůnski: Afrika
ತುಳು: ಆಫ್ರಿಕಾ
తెలుగు: ఆఫ్రికా
tetun: Áfrika
тоҷикӣ: Африқо
Türkmençe: Afrika
Tagalog: Aprika
Setswana: Aferika
lea faka-Tonga: ʻAfelika
Tok Pisin: Aprika
Türkçe: Afrika
Xitsonga: Afrika
татарча/tatarça: Африка
reo tahiti: ’Afirita
тыва дыл: Африка
удмурт: Африка
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: ئافرىقا
українська: Африка
اردو: افریقا
oʻzbekcha/ўзбекча: Afrika
Tshivenda: Afurika
vèneto: Àfrica
vepsän kel’: Afrik
Tiếng Việt: Châu Phi
West-Vlams: Afrika
Volapük: Frikop
walon: Afrike
Winaray: Aprika
Wolof: Afrig
吴语: 非洲
хальмг: Априк
isiXhosa: I-Afrika
მარგალური: აფრიკა
ייִדיש: אפריקע
Yorùbá: Áfríkà
Vahcuengh: Feihcouh
Zeêuws: Afrika
中文: 非洲
Bân-lâm-gú: Hui-chiu
粵語: 非洲
isiZulu: IAfrika