Информациялық өлшем

Units of information.svg

Информациялық өлшем

Информациялық өлшем - қабылданған ақпарат J(X2 ,X1) пен берілген ақпараттың К(Х1) қатынасы. Бұл қатынас үлкен болса, онда осы өлшем бойынша бағаланатын әдістің ең қолайлы әдісі болады.

Информацияны өлшеу өлшемі

Информацияны өлшеу өлшемі (Измерения информации). Егер хабардың, бір түрін (бөлігін) "а" деп белгілесек, ондағы ақпарат і (а)= -log(a) болады.

Мұндағы логарифмнің негізін қалағанымызша алуға болады. Егер оның негізін 2 деп алсақ, онда ақпарат екілік жүйеде битпен өлшенеді, ал егер натурал логарифм болса, онда натпен өлшенеді. Хабардың пайда болу ықтималдығы неғұрлым аз болса, ондағы ақпарат саны соғұрлым көп болады. [1]

Other Languages